HMS Belos

Med tryckkammare, helikopterplatta och dynamisk positionering har ubåtsräddningsfartyget HMS Belos allt som krävs för att fullgöra sina uppgifter inom ubåtsräddning och avancerade dykuppdrag.

HMS Belos med Ubåtsräddningsfarkosten (URF)
HMS Belos med Ubåtsräddningsfarkosten (URF)
Ubåtsräddningsfartyget HMS Belos Foto: Försvarsmakten
NSRS på väg att tas upp på HMS Belos.
NSRS på väg att tas upp på HMS Belos. Foto: Tomas Grotnik
HMS Belos med Ubåtsräddningsfarkost (URF)
Foto: Oklart
Hjälmdykare från HMS Belos, våtklocka samt undervattensfarkosten Argus (ROV)
Hjälmdykare, våtklocka och undervattensfarkost från HMS Belos Foto: Joakim Tenglin/Försvarsmakten
Inne i tryckkammaren ombord på HMS Belos kan det bli trångt.
En del av tryckkammarsystemet. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten

HMS Belos byggdes i Nederländerna i början av 1980-talet, ursprungligen som en Diving Support Vessel (DSV), för transporter och brandbekämpning vid oljeplattformar. I dag utgör HMS Belos, tillsammans med undervattensfarkosten URF, det svenska ubåtsräddningssystemet. HMS Belos kan genomföra dykning och undervattensarbeten med våtdykklocka, eller med undervattensfarkoster.

Tack vare dynamisk positionering behöver HMS Belos inte ankra, utan kan ligga still över till exempel en haveriplats genom en kombination av GPS, gyrokompass och roder- och bogpropellrar.

Fartyget är även utrustat med ett tryckkammarsystem 
för det fall då den räddade ubåtsbesättningen behöver
 dekomprimeras. Fartyget har en helikopterplatta i fören
 och är kompatibel med Natos system för ubåtsräddning, Nato Submarine Rescue System (NSRS).

HMS Belos tillhör Första ubåtsflottiljen i Karlskrona.