Kulspruta 88

Kulspruta 88 (Ksp 88) är ett kraftfullt vapen som kan användas för luftförsvar, markstrid samt för understöd och strid från stridsbåt, till exempel vid landstigning.

Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten
Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Ksp 88 är en helautomatisk, luftkyld kulspruta byggd på principen kort piprekyl. Vapnet kan användas på marklavett, men monteras vanligtvis på olika typer av fordon och fartyg.

Kulsprutan konstruerades ursprungligen av Browning i början av 1920-talet och den ursprungliga användningen var som beväpning i stridsflygplan. Vapnets effektivitet och funktionssäkerhet gjorde att det även började användas som fordonsbeväpning. Vapnet har en relativt grov kaliber på 12,7mm, och kan med pansarbrytande ammunition förstöra lätta stridsfordon.

Exempel där Kulspruta 88 används är på Stridsbåt 90 som är utrustad med tre stycken, två i fören och en i lavett på mellandäck. Ett annat användningsområde är som understödsvapen för mekaniserade förband på pansarterrängbilar, monterat i fjärrstyrd vapenstation.

Till stridsammunition används spårljusbrandsprängprojektiler, vilka matas från band.

Fakta

Internationell benämning: FN M2HB-QCB

Kaliber: 12,7x99 mm

Vikt: ca 38 kg

Eldhastighet: 450-650 skott/min

Max praktiskt skjutavstånd: 1300 m