Kulspruta 88

Kulspruta 88 (Ksp 88) är ett kraftfullt vapen som kan användas för luftförsvar, markstrid samt för understöd och strid från stridsbåt, till exempel vid landstigning.

Karlskrona 20090316.Skytt och laddare till tung kulspruta på HMS Trossö under övning i Karlskronas skärgård inför mission i Somalia.  .Försvarsmakten har erhållit en anvisning angående en marin insats i Somalia (EU NAVFOR OP ATALANTA) av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Insatsen skall inledas i maj 2009 och vidmakthållas under fyra (4) månader i insatsområdet...FOTO: Johan Lundahl/Försvarsmaket/CombatCamera
Karlskrona 20090316.Skytt och laddare till tung kulspruta på HMS Trossö under övning i Karlskronas skärgård inför mission i Somalia.  .Försvarsmakten har erhållit en anvisning angående en marin insats i Somalia (EU NAVFOR OP ATALANTA) av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Insatsen skall inledas i maj 2009 och vidmakthållas under fyra (4) månader i insatsområdet...FOTO: Johan Lundahl/Försvarsmaket/CombatCamera
Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
20121015. Soldater ur FS24 tillhörandes P7 har Förbandskjutning med skarp ammunition på Gotland innan deras rotation till insatsområdet i Afghanistan. Förbandet övar i plutons/kompani storlek med alla deras vapensystem och funktioner.

 Foto: Sgt Daniel Klintholm/Combat Camera/Försvarsmakten.
Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten
ALI ZAYI 20110422 Svenska soldater i en personterrängbil RG32, så kallad Galt, lämnar "kullen", Ali Zayi Hill. Sverige leder sedan mars 2006 ett Provincial Reconstruction Team (PRT) i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Styrkan arbetar inom ramen för International Security Assistance Force, Isaf. Den utför sitt arbete på inbjudan av Afghanska regeringen och med stöd av ett FN-mandat. Stor kraft har lagts på arbete i området väster om Mazar-e-Sharif, bland annat med en utpostering på Ali Zayi Hill och stöd till både de afghanska säkerhetsstyrkorna och civila i området.

Foto: Sgt Anna Norén/Försvarsmakten/Combat Camera
Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Ksp 88 är en helautomatisk, luftkyld kulspruta byggd på principen kort piprekyl. Vapnet kan användas på marklavett, men monteras vanligtvis på olika typer av fordon och fartyg.

Kulsprutan konstruerades ursprungligen av Browning i början av 1920-talet och den ursprungliga användningen var som beväpning i stridsflygplan. Vapnets effektivitet och funktionssäkerhet gjorde att det även började användas som fordonsbeväpning. Vapnet har en relativt grov kaliber på 12,7mm, och kan med pansarbrytande ammunition förstöra lätta stridsfordon.

Exempel där Kulspruta 88 används är på stridsbåt 90 som är utrustad med tre stycken, två i fören och en i lavett på mellandäck. Ett annat användningsområde är som understödsvapen för mekaniserade förband på pansarterrängbilar, monterat i fjärrstyrd vapenstation.

Till stridsammunition används spårljusbrandsprängprojektiler, vilka matas från band.

Fakta

Internationell benämning: FN M2HB-QCB

Kaliber: 12,7x99 mm

Vikt: ca 38 kg

Eldhastighet: 450-650 skott/min

Max praktiskt skjutavstånd: 1300 m