HMS Loke

HMS Loke har kallats allt från trängfartyg till trossfärja. Uppgiften har dock alltid varit densamma – transport av allt Amfibieregementet kan tänkas behöva, inklusive fordon. För närvarande (2021) används hon av Marinbasen för transporter mellan Karlskrona örlogshamn och Kungsholmen.

Ostbågen 99 Transportfärja HMS Loke
Ostbågen 99 Transportfärja HMS Loke
Foto: Försvarsmakten

De flesta fartyg byggs i serier om åtminstone ett par exemplar, men HMS Loke är ensamt i sin klass. Fartyget byggdes i Oskarshamn 1994 och är ett av amfibiekårens största. Beväpningen stannar vid två kulsprutor, men så är det heller inte meningen att HMS Loke ska göra direkta stridsinsatser.

I stället handlar fartygets ansvarsområde om underhåll av andra enheter, både trupp och fartyg, med ammunition, drivmedel, fordon, vatten och andra förnödenheter. Även tung och skrymmande last som containrar och fordon kan tas ombord tack vare den fällbara rampen i fören.

HMS Loke kan göra sitt eget färskvatten och har en lastkapacitet för drivmedel på 90 kubikmeter diesel. Fartyget har resurser för tekniska reparationer och sjukvårdstjänster, och kan fungera som kompanikök. Det kan även vid behov leda sjöräddningsinsatser och i viss utsträckning bekämpa bränder.

HMS Loke ingår i Amfibieregementet (Amf 1) och har sin hemmabas i Berga utanför Stockholm. För närvarande (2021) används hon av Marinbasen för transporter mellan Karlskrona Örlogshamn och Kungsholmen.