HMS Loke

HMS Loke har kallats allt från trängfartyg till trossfärja. Uppgiften har dock alltid varit densamma – transport av allt Amfibieregementet kan tänkas behöva. Inklusive fordon.

Foto: Försvarsmakten

De flesta fartyg byggs i serier om åtminstone ett par exemplar, men HMS Loke är ensamt i sin klass. Fartyget byggdes i Oskarshamn 1994 och är ett av Amfibiekårens största. Beväpningen stannar vid två kulsprutor, men så är det heller inte meningen att HMS Loke ska göra direkta stridsinsatser.

I stället handlar fartygets ansvarsområde om underhåll av andra enheter, både trupp och fartyg, med ammunition, drivmedel, fordon, vatten och andra förnödenheter. Även tung och skrymmande last som containrar och fordon kan tas ombord tack vare den fällbara rampen i fören.

HMS Loke kan göra sitt eget färskvatten och har en lastkapacitet för drivmedel på 90 kubikmeter diesel. Fartyget har resurser för tekniska reparationer och sjukvårdstjänster, och kan fungera som kompanikök. Det kan även vid behov leda sjöräddningsinsatser och i viss utsträckning bekämpa bränder.

HMS Loke ingår i Amfibieregementet Amf 1 och har sin hemmabas i Berga utanför Stockholm.

Fakta

Längd: 36 m

Bredd: 9 m

Djupgående: 2,1 m

Deplacement: 305 ton

Maxfart: Cirka 12 knop

Max last: 150 ton

Motor: 2 x DSI 14

Effekt: 2 x 450 hk

Framdrivning: Fast propeller

Beväpning: 2 x 7,62 mm kulspruta 58

Besättning: 7 personer (varav 3 officerare)