Bandschaktare 23T

Bandschaktare 23T SP/T är en modifierad Bandschaktare 18T (Caterpillar D6R XL). Modifieringen innebär att hytten har tillförts ett ballistiskt skydd samt ett laserbaserat maskinstyrningssystem för markarbete. Bandschaktaren är förutom schaktblad utrustad antingen med rivare eller vinsch.

Bandschaktare 23T är ungefär 24 ton tung och ingår i Försvarsmaktens fältarbetsmateriel, vilket även innefattar minröjningsfordon och tillfälliga broar. Maskinerna används mest inom landet men är anpassade för insatser utomlands som en del av Försvarsmaktens internationella fältarbetsförband.

Fakta

Teknisk specifikation: Bandschaktare 23 T SP /T

Tillverkare: Caterpiller / Pon Equipment

Vikt: 23600 kg (vinsch–version)

Vikt: 24100 kg (rivare–version)

Längd: 6800 mm (vinsch–version)

Längd: 6700 mm (rivare–version)

Bredd: 3150 mm inkl schaktblad

Höjd: 3195 mm