Pressträffar

Försvarsmakten tar en paus med de digitala pressträffarna som tidigare hållits varannan torsdag. Om läget ändrar sig så kommer de att kunna startas igen med kort varsel.

19 maj

Insatschef Michael Claesson ger en uppdatering kring utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sveriges närområde.

Teckenspråkstolk och direkttext

Insatschef Michael Claesson ger en uppdatering kring utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sveriges närområde.

21 april

Generalmajor Jonas Wikman, ställföreträdande insatschef, ger Försvarsmaktens bild av utvecklingen i Ukraina och hur hotbilden mot Sverige påverkas. Roger Djupsjö, som var med i utbildningsinsatsen operation Unifier i Ukraina berättar om sitt uppdrag, utbildningsbehovet och relationen till sina tidigare kollegor i den ukrainska armén.

Teckenspråkstolk och direkttext

Generalmajor Jonas Wikman, ställföreträdande insatschef, ger Försvarsmaktens bild av utvecklingen i Ukraina och hur hotbilden mot Sverige påverkas. Roger Djupsjö, som var med i utbildningsinsatsen operation Unifier i Ukraina berättar om sitt uppdrag, utbildningsbehovet och relationen till sina tidigare kollegor i den ukrainska armén.

7 april

Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson uppdaterar kring säkerhetsläget i närområdet och händelseutvecklingen i Ukraina. Försvarsjurist Lisa Eurén Höglund pratar om krigets lagar och varför det är viktigt att värna dessa regler.

Teckenspråkstolk och direkttext

Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson uppdaterar kring säkerhetsläget i närområdet och händelseutvecklingen i Ukraina. Försvarsjurist Lisa Eurén Höglund pratar om krigets lagar och varför det är viktigt att värna dessa regler.

31 mars

Daniel Olsson, ställföreträdande chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, ger Försvarsmaktens bild av utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sveriges närområde. Patrik Ahlgren från cyberförsvarssektionen, berättar om hur Försvarsmakten bygger upp ett cyberförsvar i världsklass.

Teckenspråkstolk och direkttext

Daniel Olsson, ställföreträdande chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, ger Försvarsmaktens bild av utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sveriges närområde. Patrik Ahlgren från cyberförsvarssektionen, berättar om hur Försvarsmakten bygger upp ett cyberförsvar i världsklass.

24 mars

Insatschef Michael Claesson ger Försvarsmaktens bild av utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sveriges närområde. Magnus Gimås från Markstridsskolan pratar om taktik i den väpnade striden och svårigheterna med att ta kontroll över städer.

Teckenspråkstolk och direkttext

Insatschef Michael Claesson ger Försvarsmaktens bild av utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sveriges närområde. Magnus Gimås från Markstridsskolan pratar om taktik i den väpnade striden och svårigheterna med att ta kontroll över städer.

17 mars

Insatschef Michael Claesson ger en uppdatering om hur Försvarsmakten ser på utvecklingen i Ukraina och Sveriges närområde. Michael Malm från totalförsvarsavdelningen fördjupar sig i totalförsvaret.

Teckenspråkstolk och direkttext

Insatschef Michael Claesson ger en uppdatering om hur Försvarsmakten ser på utvecklingen i Ukraina och Sveriges närområde. Michael Malm från totalförsvarsavdelningen fördjupar sig i totalförsvaret.

10 mars

Insatschef Michael Claesson om hur Försvarsmakten ser på utvecklingen i Ukraina och Sveriges närområde. Jan Kinnander, chef för Säkerhetskontoret Must, informerar om förändringar i bedömningen av säkerhetshot mot Försvarsmaktens säkerhetsintressen, bland annat subversion.