Pressträffar

20 februari

Generalmajor Lena Hallin som är chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) presenterar innehållet i Must årsöversikt och kommer även att finnas tillgänglig för frågor.

Lena Hallin på rikskonferensen.

Lena Hallin är chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Generalmajor Hallin presenterar innehållet i Årsöversikten och kommer även att finnas tillgänglig för frågor.

Teckenspråkstolk och direkttext

Lena Hallin på rikskonferensen.

Lena Hallin är chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Generalmajor Hallin presenterar innehållet i Årsöversikten och kommer även att finnas tillgänglig för frågor.

2022

19 maj

Insatschef Michael Claesson ger en uppdatering kring utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sveriges närområde.

Teckenspråkstolk och direkttext

Insatschef Michael Claesson ger en uppdatering kring utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sveriges närområde.

21 april

Generalmajor Jonas Wikman, ställföreträdande insatschef, ger Försvarsmaktens bild av utvecklingen i Ukraina och hur hotbilden mot Sverige påverkas. Roger Djupsjö, som var med i utbildningsinsatsen operation Unifier i Ukraina berättar om sitt uppdrag, utbildningsbehovet och relationen till sina tidigare kollegor i den ukrainska armén.

Teckenspråkstolk och direkttext

Generalmajor Jonas Wikman, ställföreträdande insatschef, ger Försvarsmaktens bild av utvecklingen i Ukraina och hur hotbilden mot Sverige påverkas. Roger Djupsjö, som var med i utbildningsinsatsen operation Unifier i Ukraina berättar om sitt uppdrag, utbildningsbehovet och relationen till sina tidigare kollegor i den ukrainska armén.

7 april

Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson uppdaterar kring säkerhetsläget i närområdet och händelseutvecklingen i Ukraina. Försvarsjurist Lisa Eurén Höglund pratar om krigets lagar och varför det är viktigt att värna dessa regler.

Teckenspråkstolk och direkttext

Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson uppdaterar kring säkerhetsläget i närområdet och händelseutvecklingen i Ukraina. Försvarsjurist Lisa Eurén Höglund pratar om krigets lagar och varför det är viktigt att värna dessa regler.

31 mars

Daniel Olsson, ställföreträdande chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, ger Försvarsmaktens bild av utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sveriges närområde. Patrik Ahlgren från cyberförsvarssektionen, berättar om hur Försvarsmakten bygger upp ett cyberförsvar i världsklass.

Teckenspråkstolk och direkttext

Daniel Olsson, ställföreträdande chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, ger Försvarsmaktens bild av utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sveriges närområde. Patrik Ahlgren från cyberförsvarssektionen, berättar om hur Försvarsmakten bygger upp ett cyberförsvar i världsklass.

24 mars

Insatschef Michael Claesson ger Försvarsmaktens bild av utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sveriges närområde. Magnus Gimås från Markstridsskolan pratar om taktik i den väpnade striden och svårigheterna med att ta kontroll över städer.

Teckenspråkstolk och direkttext

Insatschef Michael Claesson ger Försvarsmaktens bild av utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sveriges närområde. Magnus Gimås från Markstridsskolan pratar om taktik i den väpnade striden och svårigheterna med att ta kontroll över städer.

17 mars

Insatschef Michael Claesson ger en uppdatering om hur Försvarsmakten ser på utvecklingen i Ukraina och Sveriges närområde. Michael Malm från totalförsvarsavdelningen fördjupar sig i totalförsvaret.

Teckenspråkstolk och direkttext

Insatschef Michael Claesson ger en uppdatering om hur Försvarsmakten ser på utvecklingen i Ukraina och Sveriges närområde. Michael Malm från totalförsvarsavdelningen fördjupar sig i totalförsvaret.

10 mars

Insatschef Michael Claesson om hur Försvarsmakten ser på utvecklingen i Ukraina och Sveriges närområde. Jan Kinnander, chef för Säkerhetskontoret Must, informerar om förändringar i bedömningen av säkerhetshot mot Försvarsmaktens säkerhetsintressen, bland annat subversion.