Spränghandgranat 90

Spränghandgranat 90 är en handgranat med splitter- och tryckverkan. Den har ett skal av plast med rutmönster för att förbättra greppet.

Spränghandgranat 90 är en 240 g tung handgranat avsedd för spräng- och tryckverkan mot fientlig trupp. Den har två säkringar – dels själva grepen, dels en sprint. Detta skiljer den från sin föregångare, spränghandgranat 56, som dessutom hade en tredje sprint i form av en säkringsbygel.

Granaten består av ett plasthölje som omgärdar 95 g pentyl med 5 500 ingjutna stålkulor. Efter att granaten kastats dröjer det 3,5 sekunder till detonation.
Spränghandgranat 90 är under utfasning till förmån för spränghandgranat 2000.