Avslutade internationella insatser

Sverige och Försvarsmakten har sedan 1956 en drygt 60-årig obruten tradition av truppinsatser i fredsinsatser världen över.

Bland annat har Försvarsmakten deltagit i truppinsatser på Cypern, i Bosnien, Liberia och Afghanistan. Ett flertal mindre enskilda insatser har också genomförts, till exempel genom enskilda officerare som tjänstgjort som militärobservatörer i FN:s regi. Försvarsmakten har genom åren deltagit i över 120 internationella uppdrag i omkring 60 länder.

Här listas i bokstavsordning de insatser som avslutats under de senaste fem åren. 

AFGHANISTAN 200080312..Nyfikna barn kommer fram och hälsar på soldaterna i en patrull i närheten av Camp Northen Lights.....Foto: Nicklas Gustafsson / Combat Camera
Afghanistan – RSM

Nato-insatsen Resolute Support Mission (RSM) inleddes vid årsskiftet 2014-2015 i samband med att den multinationella insatsen Isaf, där Sverige bidrog, upphörde. Hela insatsen består av cirka 12 000 män och kvinnor, men har successivt minskat under 2020 i takt med att uppgiften förändrats. Under 2021 avslutas insatsen.

Svenska soldater på patrull i bosnisk by under BA03.
Bosnien-Hercegovina – EUFOR

Sammanlagt har över 15 000 svenskar deltagit i Försvarsmaktens insats i Bosnien-Hercegovina mellan 1992 och 2008. Från november 2012 till september 2016 bestod det svenska deltagandet av två stabsofficerare samt instruktörer och rådgivare.

Svenska observatören Jonas Nygren i byn Sake i North Kivu, DR Kongo.
Kongo-Kinshasa – Monusco

Efter folkmordet i Rwanda spreds oroligheter till grannländerna och speciellt till östra Kongo-Kinshasa där rebeller tog över stora landområden. Monusco etablerades i landet 1999, då som Monuc, för att upprätthålla eldupphör.

Det brittiska fartyget WAVE RULER stödjer EU Naval Force fartyg JOHAN DE WITT med bunkring till sjöss.
Somalia – EU Navfor

Sedan maj 2009 har Sverige skickat fem bidrag till Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. EU-styrkan skyddar fartyg mot piratattacker och möjliggör hjälptransporter till nödställda i regionen. Det femte svenska bidraget var verksamt under 2017.

Basar-området i anslutning till FN-basen i Malakal.
Sydsudan – Unmiss

Unmiss står för United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS). Insatsen startade den 10 juli 2011 och omfattar hela republiken Sydsudan, världens yngsta land.