Avslutade internationella insatser

Sverige och Försvarsmakten har sedan 1956 en drygt 60-årig obruten tradition av truppinsatser i fredsinsatser världen över.

Bland annat har Försvarsmakten deltagit i truppinsatser på Cypern, i Bosnien, Liberia och Afghanistan. Ett flertal mindre enskilda insatser har också genomförts, till exempel genom enskilda officerare som tjänstgjort som militärobservatörer i FN:s regi. Försvarsmakten har genom åren deltagit i över 120 internationella uppdrag i omkring 60 länder.

Här listas i bokstavsordning de insatser som avslutats under de senaste fem åren. 

Afghanistan – Isaf

Sverige började att bidra militärt till Isaf (International security assistance force) vid årsskiftet 2001/2002. Inledningsvis var uppgiften att stödja säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul.

Afghanistan – Unama

Unama - United Nations Assistance Mission in Afghanistan - är FN:s insats i Afghanistan. I Afghanistan tjänstgör en svensk militärrådgivare vid MAU (Military Advisory Unit) under FN-flagg.

Bosnien-Hercegovina – EUFOR

Sammanlagt har över 15 000 svenskar deltagit i Försvarsmaktens insats i Bosnien-Hercegovina mellan 1992 och 2008. Från november 2012 till september 2016 bestod det svenska deltagandet av två stabsofficerare samt instruktörer och rådgivare.

Kongo-Kinshasa – Eusec

I Demokratiska republiken Kongo arbetade Eusec för att skapa ett tryggt, öppet och demokratiskt samhälle. Målet var ett land där mänskliga rättigheter ersätter mänskligt lidande.

Medelhavet – UNOPCW

Den 27 september 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2118, som stöd för OPCW:s (Organisationen för avskaffandet av kemiska vapen) beslut att destruera Syriens program för kemiska vapen.

Somalia – EU Navfor

Sedan maj 2009 har Sverige skickat fem bidrag till Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. EU-styrkan skyddar fartyg mot piratattacker och möjliggör hjälptransporter till nödställda i regionen. Det femte svenska bidraget var verksamt under 2017.

Sudan – Unamid

Unamid bildades den 31 juli 2007 och ersatte den tidigare insatsen i Darfurprovinsen i västra Sudan, ett område lika stort som Spanien.