Avslutade internationella insatser

Sverige och Försvarsmakten har sedan 1956 en drygt 60-årig obruten tradition av truppinsatser i fredsinsatser världen över.

Bland annat har Försvarsmakten deltagit i truppinsatser på Cypern, i Bosnien, Liberia och Afghanistan. Ett flertal mindre enskilda insatser har också genomförts, till exempel genom enskilda officerare som tjänstgjort som militärobservatörer i FN:s regi. Försvarsmakten har genom åren deltagit i över 120 internationella uppdrag i omkring 60 länder.

Här listas i bokstavsordning de insatser som avslutats under de senaste fem åren. 

AFGHANISTAN 200080312..Nyfikna barn kommer fram och hälsar på soldaterna i en patrull i närheten av Camp Northen Lights.....Foto: Nicklas Gustafsson / Combat Camera
Afghanistan – RSM

Nato-insatsen Resolute Support Mission (RSM) inleddes vid årsskiftet 2014-2015 i samband med att den multinationella insatsen Isaf, där Sverige bidrog, upphörde. Hela insatsen består av cirka 12 000 män och kvinnor, men har successivt minskat under 2020 i takt med att uppgiften förändrats. Under 2021 avslutas insatsen.

Bilder från Bangui, huvudstad i Centralafrikanska republiken.
Centralafrikanska republiken – EUTM RCA

Utbildningsinsatsen i Centralafrikanska republiken består av cirka 250 personer från elva europeiska länder och Brasilien. Insatsen inrättades som stöd till Centralafrikanska republikens nationella armé och inleddes den 16 juli 2016. Sverige har under de senaste åren haft cirka tio personer på plats.

Svenska observatören Jonas Nygren i byn Sake i North Kivu, DR Kongo.
Kongo-Kinshasa – Monusco

Efter folkmordet i Rwanda spreds oroligheter till grannländerna och speciellt till östra Kongo-Kinshasa där rebeller tog över stora landområden. Monusco etablerades i landet 1999, då som Monuc, för att upprätthålla eldupphör.

Mali – EUTM

På förfrågan från Mali genomför EU en utbildningsinsats för landets säkerhetsförband och försvarsmakt – European Union Training Mission Mali (EUTM Mali). Insatsen ingår i en långsiktig EU-strategi för hela regionen och syftet är att återställa lag och ordning och att neutralisera terrorhot inom landet.

Fotpatrullering i en by längs Nigers strand. FN-insatsen i Mali, Mali 03, våren 2016.
Mali – Minusma

Det svenska FN-bidraget i Mali har under flera år utgjorts av ett underrättelseförband med huvudsaklig placering i Timbuktu. Nu ska den svenska styrkan lösa andra uppgifter i Gao, i landets östra delar.

Task Force Takuba, Mali
Mali – Task Force Takuba

Task Force Takuba är en multinationell specialförbandsstyrka som leds av Frankrike. Det svenska bidraget till Task Force Takuba är en helikopterburen snabbinsatsstyrka som bland annat kan rycka ut vid oförutsedda händelser. Den svenska enheten består av cirka 150 personer. Insatsen löper under drygt ett år och avslutas under första kvartalet 2022.

Det brittiska fartyget WAVE RULER stödjer EU Naval Force fartyg JOHAN DE WITT med bunkring till sjöss.
Somalia – EU Navfor

Sedan maj 2009 har Sverige skickat fem bidrag till Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. EU-styrkan skyddar fartyg mot piratattacker och möjliggör hjälptransporter till nödställda i regionen. Det femte svenska bidraget var verksamt under 2017.

Basar-området i anslutning till FN-basen i Malakal.
Sydsudan – Unmiss

Unmiss står för United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS). Insatsen startade den 10 juli 2011 och omfattar hela republiken Sydsudan, världens yngsta land.