Avslutade internationella insatser

Sverige och Försvarsmakten har sedan 1956 en drygt 60-årig obruten tradition av truppinsatser i fredsinsatser världen över.

Bland annat har Försvarsmakten deltagit i truppinsatser på Cypern, i Bosnien, Liberia och Afghanistan. Ett flertal mindre enskilda insatser har också genomförts, till exempel genom enskilda officerare som tjänstgjort som militärobservatörer i FN:s regi. Försvarsmakten har genom åren deltagit i över 120 internationella uppdrag i omkring 60 länder.

Här listas i bokstavsordning de insatser som avslutats under de senaste fem åren. 

AFGHANISTAN 200080312..Nyfikna barn kommer fram och hälsar på soldaterna i en patrull i närheten av Camp Northen Lights.....Foto: Nicklas Gustafsson / Combat Camera
Afghanistan – RSM

Nato-insatsen Resolute Support Mission (RSM) inleddes vid årsskiftet 2014-2015 i samband med att den multinationella insatsen Isaf, där Sverige bidrog, upphörde. Hela insatsen består av cirka 12 000 män och kvinnor, men har successivt minskat under 2020 i takt med att uppgiften förändrats. Under 2021 avslutas insatsen.

Svenska soldater på patrull i bosnisk by under BA03.
Bosnien-Hercegovina – EUFOR

Sammanlagt har över 15 000 svenskar deltagit i Försvarsmaktens insats i Bosnien-Hercegovina mellan 1992 och 2008. Från november 2012 till september 2016 bestod det svenska deltagandet av två stabsofficerare samt instruktörer och rådgivare.

Svenska observatören Jonas Nygren i byn Sake i North Kivu, DR Kongo.
Kongo-Kinshasa – Monusco

Efter folkmordet i Rwanda spreds oroligheter till grannländerna och speciellt till östra Kongo-Kinshasa där rebeller tog över stora landområden. Monusco etablerades i landet 1999, då som Monuc, för att upprätthålla eldupphör.

Task Force Takuba, Mali
Mali – Task Force Takuba

Task Force Takuba är en multinationell specialförbandsstyrka som leds av Frankrike. Det svenska bidraget till Task Force Takuba är en helikopterburen snabbinsatsstyrka som bland annat kan rycka ut vid oförutsedda händelser. Den svenska enheten består av cirka 150 personer. Insatsen löper under drygt ett år och avslutas under första kvartalet 2022.

Det brittiska fartyget WAVE RULER stödjer EU Naval Force fartyg JOHAN DE WITT med bunkring till sjöss.
Somalia – EU Navfor

Sedan maj 2009 har Sverige skickat fem bidrag till Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. EU-styrkan skyddar fartyg mot piratattacker och möjliggör hjälptransporter till nödställda i regionen. Det femte svenska bidraget var verksamt under 2017.

Basar-området i anslutning till FN-basen i Malakal.
Sydsudan – Unmiss

Unmiss står för United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS). Insatsen startade den 10 juli 2011 och omfattar hela republiken Sydsudan, världens yngsta land.