Försvarsmaktens flygdag - INSTÄLLD

Årets flygdag är inställd på grund av rådande pandemi. Vi följer de nationella riktlinjerna och arbetar aktivt med att begränsa smittspridningen i landet. Därför kan Försvarsmakten inte arrangera en folkfest med tiotusentals besökare.

Publiken flygdagen 2019
Publiken flygdagen 2019
Publiken blickar uppmärksamt upp mot skyn under en av alla uppvisningar under flygdagen 2019 i Ronneby. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Planeringen för en flygdag i Uppsala nästa år har påbörjats och Försvarsmakten hoppas kunna välkomna besökare till denna folkfest 2022.