Försvarsmaktens flygdag

Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av covid-19, har flygvapenchefen beslutat att Försvarsmaktens flygdag 2020 ej ska genomföras.

Publiken blickar uppmärksamt upp mot skyn under en av alla uppvisningar under flygdagen 2019 i Ronneby. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen, J 29 Tunnan, SK 60, J 35 Draken, AJS 37 Viggen flyger i formation under flygdagen 2019. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Fiskdammen med en dykare i var en succé hos barnen. Från flygdagen 2019. Foto: Carolina Nilsson/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen E gjorde sitt första publika framträdande när flygdagen arrangerades i Ronneby 2019. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens flygdag 2020 var planerad att anordnas av Skaraborgs flygflottilj (F 7) den 29 augusti.

Karta