Försvarsmaktens flygdag

Försvarsmaktens flygdag 2021 kommer att anordnas av Norrbottens flygflottilj,
F 21, i Luleå den 21 augusti.

Publiken blickar uppmärksamt upp mot skyn under en av alla uppvisningar under flygdagen 2019 i Ronneby. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen, J 29 Tunnan, SK 60, J 35 Draken, AJS 37 Viggen flyger i formation under flygdagen 2019. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Fiskdammen med en dykare i var en succé hos barnen. Från flygdagen 2019. Foto: Carolina Nilsson/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen E gjorde sitt första publika framträdande när flygdagen arrangerades i Ronneby 2019. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Information om flygdagens planering och genomförande kommer löpande att uppdateras och presenteras på denna hemsida, samt i sociala medier.

Instagram: @Norrbottens_flygflottilj

Facebook: www.facebook.com/ftjugoett

F21-flygdag21@mil.se 

Karta