Sjömålsrobot 17

Sjömålsrobot 17 har mycket god precision och kan verka från land mot båtar och fartyg. I grunden är det den amerikanska Hellfire-roboten som har vidareutvecklats av Bofors för att passa svenska förhållanden.

Amfibiesoldater sittande bredvid Robot 17 i lavett. Foto: Bjarne Svensson/Försvarsmakten
Robot 17 Foto: Försvarsmakten

Den amerikanska pansarvärnsroboten AGM-114 Hellfire har visat sig effektiv i strid, och Bofors har vidareutvecklat en egen version, som fått namnet Sjömålsrobot 17.

Namnet Hellfire betyder Helicopter-launched fire-and-forget, vilket innebär att roboten avfyras från en helikopter och sedan inte kräver vidare styrning från skytten. Den funktionen finns dock bara på en version, AGM-114L Longbow Hellfire, som är avsedd att bekämpa pansarfordon. Den är utrustad med en målsökare av millimetervågradartyp vilket gör roboten fire-and-forget-kapabel.

Sjömålsrobot 17 styrs dock, precis som övriga Hellfire-varianter, av reflektionen från en laser som belyser målet. Detta kräver kontinuerlig laserbelysning av målet under robotens hela färd. Lasern kan vara monterad på den avfyrande plattformen eller riktas av en forward air controller på marken. Roboten kan avfyras såväl från marken (bärbar lavett eller fordonsmonterad) som från luften (helikopter eller UAV).

Sjömålsrobot 17 kan utrustas med tre olika typer av stridsspetsar: en högexplosiv med brandeffekt, en med riktad sprängverkan och en termobarisk stridsspets.