UAV-system Svalan/Korpen

Obemannade flygande farkoster har med framgång använts av Försvarsmakten i Afghanistan, och nu kommer den nya generationen UAV:er, som kan väga mindre än ett mjölkpaket.

UAV Korpen på flygtur. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Ett av de farligaste momenten för marktrupper är informationsinhämtning i okända miljöer, och det är här obemannade flygande farkoster kommer till sin rätt. Genom att skicka upp en drönare kan hot upptäckas innan personal skickas in.

Tidiga UAV:er kunde dock väga över hundra kilo och kräva en startramp för att komma upp i luften. Till skillnad mot dessa är Försvarsmaktens nya UAV:er Svalan och Korpen betydligt smidigare. Den minsta av dem, Svalan, har exempelvis en totalvikt på bara ett halvt kilo.

Bägge UAV:erna kastas upp i luften med vanlig handkraft, drivs med elektricitet och styrs från en och samma markstation, dit de sänder tillbaka video i realtid. Användningsområdet är uteslutande spaning och informationsinhämtning, så varken Svalan eller Korpen är bestyckade. Bägge systemen har levererats av det amerikanska företaget AeroVironment Inc.

Sveriges regering har i sitt regleringsbrev för 2013 bett Försvarsmakten titta närmare på UAV:er, som räknas som ett framtidsområde. Beteckningen UAV kommer av den engelska förkortningen unmanned aerial vehicle.

UAV 05A Svalan

Vikt: ca 0,5 kg

Uthållighet: ca 45 min

Räckvidd: ca 5 km

Sensorer: EO- eller IR-videokamera

UAV 05B Korpen

Vikt: ca 6 kg

Uthållighet: ca 2 timmar

Räckvidd: ca 15 km

Sensorer: EO- eller IR-videokamera