Stridsfordon 90 och stridsvagn 122 under övning Våreld 22
Stridsfordon 90 och stridsvagn 122 under övning Våreld 22
Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Archer
Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
1a Tungtransportkompaniet
Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 i solnedgång
Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Pansarskyttesoldar och stridsfordon 90 på Skövde övnings- och skjutfält
Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten

Skaraborgs regemente, P 4, är ett stort regemente med flera enheter och har sin huvudort i Skövde. Till regementet hör andra brigadstaben, 41:a och 42:a pansarbataljonerna, första tungtransportkompaniet och ett brigadspaningskompani. Vi utbildar också inom artilleri, brigadledning, och brigadsamband. Vi verkar på övningsfält från Älvdalen i norr till Remmene i söder och samverkar med andra organisationer och myndigheter för att låta Sverige vara i fred.

Våra pansarbataljoners huvudsakliga vapensystem är stridsvagn 122, stridsfordon 9040, granatkastarpansarbandvagnar samt luftvärnskanonvagnar. Bataljonerna skyddar Sveriges intressen, lämnar stöd till det civila samhället och i händelse av ofred kan de snabbt anfalla och nedkämpa fientliga manöverförband.

Andra brigadstaben, som är en av två brigadstaber i Sverige, ansvarar för att leda en brigad bestående av olika delar ur arméns förband och har som uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands. Chef för andra brigaden är Michael Carlén.

Det här är P 4!
Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Personal: 800
Så har vi räknat
Karta