Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten

Skaraborgs regemente, P 4, är ett stort regemente med flera enheter och har sin huvudort i Skövde. Till regementet hör 2:a brigadstaben, 41:a och 42:a pansarbataljonerna, 1:a tungtransportkompaniet och ett brigadspaningskompani. Vi verkar på övningsfält från Älvdalen i norr till Remmene i söder och samverkar med andra organisationen och myndigheter för att låta Sverige vara i fred.

Våra pansarbataljoners huvudsakliga vapensystem är stridsvagn 122, Stridsfordon 9040, 12 cm granatkastare samt luftvärnskanonvagnar. Bataljonerna skyddar Sveriges intressen, lämnar stöd till det civila samhället och i händelse av ofred kan de snabbt anfalla och nedkämpa fientliga manöverförband.

2:a brigadstaben, som är en av två brigadstaber i Sverige, ansvarar för att leda en brigad bestående av olika delar ur arméns förband och har som uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands. Chef för 2:a brigaden är Stefan Pettersson.

Notiser Från Skaraborgs regemente - P 4

Information om rekryternas avslutning
25 maj202015:23

Torsdag 11 juni avslutar årets rekryter sin värnpliktsutbildning.

Foto: Försvarsmakten

Tillfället kommer högtidlighållas med en ceremoni för våra rekryter som avslutas med en så kallad muckmarsch ut genom regementets grindar.

Med hänsyn till läget avseende coronapandemin så är ceremonin i år helt intern. Soldaterna kommer få resor hem men om ni ändå åker hit för att hämta er anhörig så ber vi er att stanna i era fordon på Soldathemmets parkering tills ceremonin är genomförd. Ceremonin beräknas vara färdig ca 11.30.

Brigadens krigsförband i fokus
7 februari202013:36

Utvecklingen av brigadförmåga fick förnyad luft under vingarna när chefen för 2:a brigaden, överste Stefan Pettersson, samlade sina krigsförbandschefer i Halmstad för ett tag sedan.

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

– Vi har, med bra diskussioner, tagit ett rejält avstamp mot Skaraborgsbrigadens målbild 2023, som ett delmål mot arméns målbild 2025.

Förmågan att hantera brigadens samlade kraft handlar i mångt och mycket om att ha kunskap om de delar som ingår i brigaden. En viktig byggkloss i detta är att kunna samla chefer och specifikt diskutera de olika funktionera.

– Möjligheten att sitta tillsammans och helt ägna sig åt vår kärnverksamhet är ett viktigt steg mot att få förståelse för den samlade effekten av att samordna system av system och därmed det som utmärker brigadförmåga, säger Stefan Pettersson.

Diskussionerna handlade om allt från hur man tidigt kan öva i större förband för att bli farligare för fienden till hur man uppnår en meningsfull vardag för de kontinuerligt tjänstgörande soldaterna när mycket kraft ska läggas på värnpliktsutbildning.

I övrigt bestod programmet av "tema luft" för att öka förståelsen och det taktiska nyttjandet av brigadens nyaste förband, brigadluftvärnskompaniet. Med föredrag om lufthot, taktiska spel med tyngdpunkt mot luftförsvar samt materielförevisning har brigadens chefer fått fler  erfarenheter att ta med i träningen av sina krigsförband.

– Ännu ett steg mot ökad operativ effekt är taget och utvecklingen fortgår för vår ökade förmåga i fält, avslutar brigadchefen.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Personal: 750
Så har vi räknat
Karta