Soldater ur VJ - P4 efter dagens övning, inväntar transport till Ravlunda där nästa moment av övningen fortsätter.
Soldater ur VJ - P4 efter dagens övning, inväntar transport till Ravlunda där nästa moment av övningen fortsätter.
Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Besättningen på stridsvagn 122 vårdar vagnen under ett återhämtningstillfälle.
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten
REVINGEHED 20131115
42 mekaniserade bataljon övar bataljonsstrid under Joint Challenge 2013.
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Soldater under framryckning tillsammans med stridsfordon 90.
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten

Skaraborgs regemente, P 4, är ett stort regemente med flera enheter och har sin huvudort i Skövde. Till regementet hör andra brigadstaben, 41:a och 42:a pansarbataljonerna, första tungtransportkompaniet och ett brigadspaningskompani. Sedan sommaren 2021 utbildar vi också inom artilleri. Vi verkar på övningsfält från Älvdalen i norr till Remmene i söder och samverkar med andra organisationer och myndigheter för att låta Sverige vara i fred.

Våra pansarbataljoners huvudsakliga vapensystem är stridsvagn 122, stridsfordon 9040, 12 cm granatkastare samt luftvärnskanonvagnar. Bataljonerna skyddar Sveriges intressen, lämnar stöd till det civila samhället och i händelse av ofred kan de snabbt anfalla och nedkämpa fientliga manöverförband.

Andra brigadstaben, som är en av två brigadstaber i Sverige, ansvarar för att leda en brigad bestående av olika delar ur arméns förband och har som uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands. Chef för andra brigaden är Stefan Pettersson.

Notiser Från Skaraborgs regemente - P 4

Chefsbyte på Skaraborgs regemente
16 juni202117:23

Efter drygt fyra år var det dags för Bengt Alexandersson att lämna posten som regementschef. Hans nästa uppdrag blir i Sydkorea. Där ska han ingå i uppdraget att övervaka vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea. Han lämnar över till Stefan Pettersson som är ett känt ansikte på regementet och har under ett par år varit brigadchef och ställföreträdande regementschef. Nu är han redo att ta sig an den tillväxt som Försvarsmakten och regementet är inne i.

Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten

- Inledningsvis vill jag tacka för det stora förtroendet det innebär att bli chef för Skaraborgs regemente, sa Stefan Pettersson när han tagit över fanan.
- När vi nu blickar framåt ser vi ett försvarsbeslut som andas tillväxt för Försvarsmakten. Att få vara med om detta är spännande och det kommer att förändra en hel del i invanda mönster vi jobbat i. För att hantera detta är ni, officerare, civila, GSS och tidvis tjänstgörande den viktigaste faktorn. Utan det engagemang och det arbete ni levererar i vardagen kan vi erhålla hur mycket materiel som helst utan att lyckas. Att vidmakthålla och jobba vidare med rekrytering, trivsel och en god arbetsmiljö kommer även fortsättningsvis att vara i fokus. Tillsammans ska vi jobba vidare och fortsätta utveckla P 4 mot ett ledande förband som utbildar de vassaste krigsförbanden. Allas pusselbit är viktig och behövs för att leverera effekt och vinna duellen!

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Personal: 800
Så har vi räknat
Karta