Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten

Skaraborgs regemente, P 4, är ett stort regemente med flera enheter och har sin huvudort i Skövde. Till regementet hör 2:a brigadstaben, 41:a och 42:a pansarbataljonerna, 1:a tungtransportkompaniet, brigadspaningskompani, staben för Militärregion Väst, 38:e, 39:e och 40:e hemvärnsbataljonerna. Utöver det ansvarar även regementet för utbildandet av 18:e stridsgruppen Gotland, som under slutet på 2017 etablerade sig på ön. Vi verkar på övningsfält från Älvdalen i norr till Remmene i söder och samverkar med andra organisationen och myndigheter för att låta Sverige vara i fred.

Våra pansarbataljoners huvudsakliga vapensystem är stridsvagn 122, Stridsfordon 9040, 12 cm granatkastare samt luftvärnskanonvagnar. Bataljonerna skyddar Sveriges intressen, lämnar stöd till det civila samhället och i händelse av ofred kan de snabbt anfalla och nedkämpa fientliga manöverförband.

2:a brigadstaben, som är en av två brigadstaber i Sverige, ansvarar för att leda en brigad bestående av olika delar ur arméns förband och har som uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands. Chef för 2:a brigaden är Lennart Widerström.

Vid P 4 finns även staben för Militärregion Väst, som är en av landets fyra militärregioner. Chef för MRV är Peter Hederstedt och tillsammans med sin stab ansvarar de för att bland annat att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Notiser Från Skaraborgs regemente - P 4

Ungdomskurs om hur Försvarsmakten och armén fungerar
15 juni201812:53

Försvarsutbildarna och Försvarsmakten i Skövde genomför en kurs där 35 ungdomar, mellan 15 och 19 år, kommer få en inblick i vad som händer på ett arméförband.

De kommer bland annat att få bo på logement och en natt i tältförläggning. De kommer att få information om Försvarsmakten och få bekanta sig med på materiel och fordon.

Media inbjuds att besöka kursen.
Anmälan krävs, till Mikael Johansson, kommunikatör P 4, 073-427 26 63.

Datum: måndag 18 juni.

Våreld närmar sig
4 maj201815:25

Om några veckor startar en av årets största övningar för armén. Det är övning Våreld där 12 av Försvarsmaktens förband deltar. – Vi blir cirka 2 500 deltagare som samlas i Skövde för att öva nationellt försvar. Det finns ett ökat fokus mot att öva i större förband, och Våreld är en av arméns större övningar, säger Niklas Blomqvist övningsledare från Skaraborgs regemente som är de som planerar övningen.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Våreld är en årligen återkommande del i arméns träning och utgör ett viktigt steg genom att öva förbanden tillsammans. Övningen startar 21 maj och under de inledande dagarna är huvuddelen av verksamheten i Skövde och runt Karlsborg, främst på Skövde övningsfält och Kråks skjutfält. Även runt om fälten kommer övningen att synas. På civil mark kommer det vara en hel del förläggningar men framför allt är det trafiken som kommer märkas.
– Huvuddelen av stridsövningarna sker inne på våra fält men vi lånar mark runt omkring för att kunna träna förbanden över större yta. Det kan förekomma höga ljudnivåer både på fälten och runtomkring. I övningen deltar också helikoptrar som vid en del tillfällen kan flyga lågt, säger Niklas.

Mellan 24 och 26 maj flyttas förbanden till andra sidan Vättern. Då kommer den mesta verksamheten bedrivas på Kvarn och Prästtomta skjutfält. Det blir en del större transporter när förbanden flyttas och mycket av den trafiken går från Skövde, över Jönköping och upp mot Motala och Kvarn. Där kommer verksamheten sedan pågå fram till 30 maj.

– Vi har redan tagit viktiga steg för att utveckla vårt nationella försvar, och genom Våreld ökar vi vår förmåga avsevärt. Det är inte utan stolthet som vi som ansvariga för övningen ser hur engagemanget och viljan hos deltagarna bidrar till bra förutsättningar vid årets Våreld, avslutar Niklas

Veterandagen Skövde-Stockholm
20 april201811:22

Kom och hylla Sveriges veteraner den 29 maj 2018. Veterandagen genomförs vid det nationella veteranmonumentet Restare utanför Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm.

Läs mer om programmet under dagen

Kostnadsfri buss Skövde-Stockholm för veteraner
I samarbete med Skaraborgs regementes kamratförening och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna erbjuder Skövde garnison kostnadsfri buss till Veterandagen.

En buss ställs till förfogande så först till kvarn gäller!

Här finns mer information om anmälan till att åka med bussen

Kvinnor i uniform
7 mars201816:04

Ser verkligheten annorlunda ut för kvinnor i uniform än för män? Studenter på Högskolan i Skövde och besökare på Elins Esplanad kommer under Internationella kvinnodagen (torsdag 8 mars) att kunna prata med kvinnor från de flesta uniformsyrkena i Skaraborg. Kvinnor från Polisen, Räddningstjänsten, Tullverket, Högskolan, Skaraborgs sjukhus, Kriminalvården och Försvarsmakten kommer gemensamt att finnas på de två platserna för att svara på frågor om hur det är att jobba inom dessa organisationer och myndigheter.

Evenemanget är en del i uppstarten av ett eventuellt fördjupat samarbete där de involverade organisationerna gemensamt tittar på fördelarna med en samordnad rekrytering. På plats på Elins Esplanad har ni möjligheten att tala med en av initiativtagarna till samarbetet, Pontus Erlandsson, rekryteringskoordinator på Skaraborgs regemente. Ni har också möjligheten att tala med de kvinnor som finns på plats för att representera organisationerna.

Var och när? Elins Esplanad, torsdag 8 mars, 15.00
Kontakt för frågor och anmälan: Joakim Elovsson, kommunikatör Skaraborgs regemente, 072-964 06 81, info-p4@mil.se

Förberedelser inför stor övning i Uddevalla och Lysekil
7 mars201816:03

Mellan den 11-15 april så kommer cirka 650 hemvärnssoldater med fordon, båtar, flygplan och hundar genomföra Rikshemvärnschefens insatsövning i Uddevalla och Lysekil. Mellan torsdag och söndag denna vecka är befälen i de inblandade förbanden inkallade för att förbereda sig inför övningen. Hemvärnsförband från Skaraborgs regemente (Bohusbataljonen med personal från Bohusdal) utgör huvuddelen av personalen under övningen.

Under Rikshemvärnschefens insatsövning kommer förbanden öva på civil mark främst i anslutning till Lysekils hamn, Uddevalla hamn med hamninlopp, Preem raffinaderi, Gullmarsleden samt Skredsviks skola. Under lördagen 14 april kommer alla nyfikna kunna träffa personal från Försvarsmakten på Torps köpcentrum där de får se och känna på våra fordon och vårt material. Hemvärnets musikkår Bohusdal kommer att ge tre spelningar under dagen för köpcentrumets besökare, Försvarsutbildarna kommer att ge information om sin ungdomsverksamhet och Räddningstjänsten och andra organisationer kommer finnas på plats.

Ni inbjuds att besöka Försvarsmaktens anläggning i Skredsvik på fredag där ni kommer få mer information om övningen i april. Ni får träffa övningsledare Dan Hagman samt några av de befäl som kommer genomföra övningen.

Var och när? Försvarsmaktens anläggning i Skredsvik, fredag 9 mars, klockan 11.00
Frågor och anmälan (anmälan med namn och personnummer krävs för inpassering): Joakim Elovsson, kommunikatör Skaraborgs regemente, 072-964 06 81, joakim.elovsson@mil.se

Unikt i Sverige - Totalförsvarsinformation på lektionstid i Skövde kommuns gymnasieskolor
31 januari201808:04

Försvarsmakten i Skövde och Skövde kommun har kommit överens om att åter lägga in totalförsvarsinformation på lektionstid till elever i kommunens gymnasieskolor. Det är eleverna i årskurs två som kommer att få information om totalförsvaret, vad mönstringsunderlaget innebär, hur mönstringen går till och vad de kan förvänta sig om de får möjligheten att genomföra en militär grundutbildning.

edan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fick uppdraget om totalförsvarsinformation till ungdomar 1994 är detta första gången som en kommun i Sverige tagit beslut om att återinföra informationen på lektionstid.

Det första tillfället för totalförsvarsinformation är nu på fredag på Västerhöjd då tre stycken samhällsklasser träffar personal från Försvarsmakten i Skövde. Ni inbjuds att närvara vid det första tillfället. Efter totalförsvarsinformationen får ni möjligheten att träffa HR-chefen på Skaraborgs regemente, Anders Poutiainen, och Skövde kommuns tf gymnasiechef Pontus Düring.

 

Tid: 13.10 fredag 2 februari

Plats: Västerhöjd (vi träffas i entrén)

Anmälan och kontakt: Joakim Elovsson, kommunikatör Skaraborgs regemente, 072-964 06 81, info-p4@mil.se

 

Fakta om totalförsvarsplikten

Från och med den första januari 2018 har regeringen beslutat om att återinföra skyldigheten för totalförsvarspliktiga (alla svenska män och kvinnor mellan 16 och 70 år) att genomföra mönstring och grundutbildning i Försvarsmakten. Beslutet blir ett komplement till Försvarsmaktens frivilliga personalförsörjning. Fördelningen mellan frivilligheten och plikt avgörs av det totala personalbehovet. Inledningsvis kommer en mycket liten del av en åldersklass få möjligheten att genomföra militär grundutbildning. De första rekryterna som rycker in till Skövdeförbanden gör det vecka 30 i sommar.

Pressinbjudan: Skaraborgs regemente gör sig redo för FN-insats i Mali
26 januari201811:06

Under hösten 2018 kommer Skaraborgs regemente, P 4, ta över ansvaret för den svenska delen av den FN-ledda fredsinsatsen i Mali, Minusma (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*). Media är välkomna att träffa överstelöjtnant Magnus Frykvall, blivande kontingentschef för Mali 09, som förbereder sig inför insatsen.

Magnus Frykvall, chef för Mali 09 Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Försvarsmakten, tillsammans med andra nationer, bidrar med att kartlägga, samla in och analysera information om konflikten och väpnade grupper i området. Detta för att stödja den Maliska regeringen i implementeringen av fredsavtalet och minska spänningarna mellan grupperingarna i landet.  Efter Mali 09 kommer sedan personal från Skaraborgs regemente att fortsätta fredsprocessen under Mali 10.

Magnus Frykvall, överstelöjtnant, ryckte in som gruppchef 1995 på Skaraborgsregemente, P 4, och tog sedan anställning där 1998. Han har under sin tid i Försvarsmakten gjort två utlandsmissioner, Kosovo 2001 och Afghanistan 2011.

Media är välkomna att besöka Skaraborgs regemente och träffa Magnus Frykvall.
Tid: tisdag 30 januari, kl 09.30
Plats: Soldathemmet, Skövde garnison
Anmälan sker till info-p4@mil.se senast måndag 29 januari.
För frågor: Mikael Johansson, kommunikationsansvarig Mali 09, 073-427 26 63

*Från franska: Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat
Karta