Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar, eftersom förbandets främsta fordon är pansarfordon. Vi utbildar i markstrid med stöd av pansarfordon. Våra anställda officerare, soldater och civila, är tränade och beredda att delta i insatser i Sverige och utomlands.

Stridsvagn 122
Stridsvagn 122. Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten
Pansarterrängbild 360
Pansarterrängbil 360 Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten
Stridsfordon 90
Stridsfordon 90 Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten

Södra skånska regementet, P 7, är huvudsakligen beläget på Revingehed. Här utbildas Skånes sex bataljoner.

71:a bataljon består av heltidsanställda soldater och är utrustad med stridsfordonet Pansarterrängbil 360. Under 2016 - 2017 var bataljonen kärnan i det internationella uppdraget Minusma* i Mali, för Förenta Nationernas räkning. Insatserna kallades Mali 04 och Mali 05.

72:a bataljon är utrustad med Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122. De flesta som arbetar vid denna bataljon är deltidsanställda och har ett annat arbete vid sidan om soldatyrket. I november 2017 åker delar av 72:a bataljon till Afghanistan för uppdraget Fortsättningsstyrka 34.

46:e-49:e hemvärnsbataljon är spridda över Skåne och har korta mobiliseringstider. Deras huvuduppgift är att skydda och bevaka samhällsviktiga objekt men även stödja samhället vid svåra påfrestningar.

Vid Revingehed finns en av de fyra territoriella staberna, Militärregional stab Syd (MR S). Staben leder och samordnar militärregionens totalförsvar.

*Minusma: Egentligen från franska, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali.

Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Personal: 700
Så har vi räknat
Karta