Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar, eftersom förbandets främsta fordon är pansarfordon. Vi utbildar i markstrid med stöd av pansarfordon. Våra anställda officerare, soldater och civila, är tränade och beredda att delta i insatser i Sverige och utomlands.

Stridsvagn 122. Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten
Pansarterrängbil 360 Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten

Södra skånska regementet, P 7, är huvudsakligen beläget på Revingehed. Här utbildas Skånes sex bataljoner.

71:a bataljon består av heltidsanställda soldater och är utrustad med stridsfordonet Pansarterrängbil 360. Under 2016 - 2017 var bataljonen kärnan i det internationella uppdraget Minusma* i Mali, för Förenta Nationernas räkning. Insatserna kallades Mali 04 och Mali 05.

72:a bataljon är utrustad med Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122. De flesta som arbetar vid denna bataljon är deltidsanställda och har ett annat arbete vid sidan om soldatyrket. I november 2017 åker delar av 72:a bataljon till Afghanistan för uppdraget Fortsättningsstyrka 34.

46:e-49:e hemvärnsbataljon är spridda över Skåne och har korta mobiliseringstider. Deras huvuduppgift är att skydda och bevaka samhällsviktiga objekt men även stödja samhället vid svåra påfrestningar.

Vid Revingehed finns en av de fyra territoriella staberna, Militärregional stab Syd (MR S). Staben leder och samordnar militärregionens totalförsvar.

*Minusma: Egentligen från franska, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali.

Notiser Från Södra skånska regementet - P 7

Olycka med personskada på Ravlunda skjutfält
6 mars202012:10

I torsdags, 5 mars, klockan 14.07 inträffade en olycka under en övning på Ravlunda skjutfält med anställda soldater.

I samband med att en skyttegrupp gjorde uppsittning i en pansarterrängbil 360 träffades vagnchefen av någon form av splitter. Förbandets egna sjukvårdsresurser genomförde omhändertagande och ambulans och polis tillkallades.

Den skadade soldaten har en misstänkt ögonskada och är kvar på sjukhus. Olyckan utreds av Polisen och Försvarsmakten.

Anhöriga är underrättade

Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Personal: 700
Så har vi räknat
Karta