Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar, eftersom förbandets främsta fordon är pansarfordon. Vi utbildar i markstrid med stöd av pansarfordon. Våra anställda officerare, soldater och civila, är tränade och beredda att delta i insatser i Sverige och utomlands.

Stridsvagn 122. Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten
Pansarterrängbil 360 Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten

Södra skånska regementet, P 7, är huvudsakligen beläget på Revingehed. Här utbildas Skånes sex bataljoner.

71:a bataljon består av heltidsanställda soldater och är utrustad med stridsfordonet Pansarterrängbil 360. Under 2016 - 2017 var bataljonen kärnan i det internationella uppdraget Minusma* i Mali, för Förenta Nationernas räkning. Insatserna kallades Mali 04 och Mali 05.

72:a bataljon är utrustad med Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122. De flesta som arbetar vid denna bataljon är deltidsanställda och har ett annat arbete vid sidan om soldatyrket. I november 2017 åker delar av 72:a bataljon till Afghanistan för uppdraget Fortsättningsstyrka 34.

46:e-49:e hemvärnsbataljon är spridda över Skåne och har korta mobiliseringstider. Deras huvuduppgift är att skydda och bevaka samhällsviktiga objekt men även stödja samhället vid svåra påfrestningar.

Vid Revingehed finns en av de fyra territoriella staberna, Militärregional stab Syd (MR S). Staben leder och samordnar militärregionens totalförsvar.

*Minusma: Egentligen från franska, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali.

Notiser Från Södra skånska regementet - P 7

Medaljceremoni för FS 34
25 maj201809:22

Det har redan gått sex månader sen fortsättningsstyrka 34 (FS 34) roterade ner till Afghanistan. I 17 år har Sverige bidragit till insatsen i Afghanistan. Insatsen har förändrats över tiden och nu är uppgiften inriktad på att träna, ge råd och assistera (train, advise, assist, TAA).

Foto: Försvarsmakten

Officerarna har arbetat med olika delar allt från att vara rådgivare för att stötta den afghanska nationella armén (ANA), till att arbeta i stridsledningscentralen samt i underrättelsesektionen. För att officerarna ska kunna fokusera på deras huvuduppgift behövs även den egna svenska nationella stödenheten (NSE) som arbetar med allt från logistik, sjukvård till personaladministration.

Tiden går fort och under torsdagen samlades anhöriga på Södra skånska
regementet för att delta under hemkomst- och medaljceremonin för FS 34 och välkomna dem hem.

— Ni har aktivt genomfört insats som bidragit till stabilitet i andra länder likväl som till ökad trygghet nationellt samt här hemma. Ni är värda all respekt för er insats, sa armétaktisk chef Fredrik Ståhlberg, och sen avslutade han talet med:
— Stort tack till alla anhöriga för er insats på hemmaplan. Ni utgör grunden
för att våra soldater och officerare kan lösa sina uppgifter utomlands.

Efter utdelning av coin till Camilla Ekenberg och Daniel Vendel samt Södra
skånska regementet förtjänstmedalj till Fredrik Frostred avslutade armétaktisk chef med att dela ut medaljerna till hela personalstyrkan i FS 34. Efter avslutad medaljutdelning väntar nu en välförtjänt ledighet för våra kollegor tillsammans med sina anhöriga.

Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Yrkesofficerare: 214
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 216
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 301
  • Civilanställda: 53
  • Reservofficerare: 507
Så här har vi räknat
Karta