Rörlighet och flexibilitet kännetecknar Försvarsmaktens helikoptrar. Det gör dem till en värdefull resurs oavsett om det rör sig om räddningsoperationer, transporter eller spaningsuppdrag.

Helikopterflottiljens uppgift är att förse Försvarsmakten med helikopterresurser som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. I Sverige är Helikopterflottiljen främst ett stöd till armén, marinen och övriga flygvapnet i deras uppdrag. Dessutom hjälper flottiljen det civila samhället vid krissituationer, till exempel vid eftersökning av försvunna personer eller vid bränder och står i beredskap för att hjälpa polisen med transporter.

Helikopterflottiljen verkar över hela landet och är baserad från norr till söder med en skvadron i Luleå som flyger helikopter 14, två skvadroner i Linköping som flyger helikopter 15 och 16 och en i Ronneby som flyger helikopter 14 och 15 i marin miljö. I Linköping där flottiljen ansvarar för Malmens flygfält finns också flottiljstaben, en basenhet samt ytterligare stödfunktioner.

Helikoptrarna är mångsidiga och förbandet kan därför utföra många typer av uppdrag i alla väderförhållanden, dag som natt. Från ubåtsjakt till sjuktransporter, bära last i och under helikoptern eller hämta ut soldater från fientligt område. Basenheten kan upprätta och försvara tillfälliga landningsplatser i terrängen där också reparationer och underhåll kan genomföra av teknisk personal. Många yrkeskategorier behövs i det dagliga arbetet och alla är viktiga så att Helikopterflottiljen kan bidra till ett starkare försvar.

Notiser Från Helikopterflottiljen

Helikopterflottiljen genomför mörkerflygning
2 oktober202012:50

Under höst och vinter genomför Helikopterflottiljen som vanligt flygningar med start och landning i mörker.

– Våra besättningar ska kunna agera för Sveriges försvar eller för att hjälpa samhället i händelse av kris, året runt och i alla ljusförhållanden. Det är för att vi som medborgare skall kunna vara trygga även nattetid som våra helikoptrar kanske kommer att höras i mörkret när vi tränar våra färdigheter, förklarar den lokala flygchefen överstelöjtnant Torgny Törestrand.

Flygning efter mörkrets inbrott kan förekomma från följande orter följande tider fram till årsskiftet:

Luleå/Kallax
Vecka 45, 47 och 49 måndag torsdag fram till klockan 21.00.

Linköping/Malmen
Vecka 41-50 tisdag-torsdag fram till klockan 22.00.

Ronneby/Kallinge
Vecka 41-42, 44-49 onsdagar och torsdagar till klockan 22.00 Veckas 43 genomförs en mörkerkampanj med flygningar som längst till 24.00 måndag-torsdag.

Helikopterflottiljen
Fakta Helikopterflottiljen
  • Förkortning: Hkpflj
  • Ort: Linköping, Luleå och Ronneby
  • Personal: 850
Så har vi räknat
Karta