Rörlighet och flexibilitet kännetecknar Försvarsmaktens helikoptrar. Det gör dem till en värdefull resurs oavsett om det rör sig om räddningsoperationer, transporter eller spaningsuppdrag.

Vår främsta uppgift är att förse Försvarsmakten med helikopterresurser som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. Vi är också ett stöd till armén, marinen och övriga flygvapnet i deras uppdrag. Flottiljen utbildar också två hemvärnsbataljoner. Dessutom är vi till hjälp för det civila samhället vid krissituationer, till exempel vid eftersökning av försvunna personer eller vid bränder.

Helikoptrarna är mångsidiga och förbandet kan därför utföra många typer av uppdrag i alla väderförhållanden, dag som natt. De är därför viktiga vid Försvarsmaktens internationella insatser. I Afghanistan användes helikoptrarna för transporter av skadade och sjuka. Vid Sveriges insats i Adenviken utförde exempelvis helikopterflottiljens personal spaningsuppdrag som att söka upp pirater för att förhindra attacker mot fartyg.

Helikoptrarna kan även till exempel användas vid räddningsuppdrag som att lyfta upp nödställd personal från farliga områden med hjälp av vinschar eller genomföra materieltransporter. 

Notiser Från Helikopterflottiljen

Försvarsministern besökte Helikopterflottiljen
11 december201814:24

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte i början av december Helikopterflottiljen och Tredje helikopterskvadron i Ronneby. Besöket kan ses som en uppföljare på besöket i januari 2016 då ministern var på plats och tog mot den första helikopter 14F som levererades till Försvarsmakten.

Foto: Försvarsmakten

Trots kraftig dimma på Ronneby flygplats landade ministern med följe för att skingra oklarheterna kring hur långt utvecklingen och leveranserna av helikoptersystemet kommit. Tredje helikopterskvadron fick ställa upp med en bred representation för att kunna svara på alla frågor.

Skvadronchefen inledde med rundvandring och information om förbandet för att därefter släppa fram lokal flygchef Per Lundblad och taktikkompanichefen Anders Lundström för att redovisa aktuellt läge.

– Det är inte bara världens modernaste och bästa helikopter utan även ett stort utvecklingsprojekt, inledde Per Lundblad.

Försvarsministern kunde inte låta bli att göra en reflektion över hur synd det är att inte detta kommer fram till allmänheten utan att det bara diskuteras om kostnader. Efter en kort fika var det dags att provsitta maskinen och där få en överblick över hur besättningen jobbar och hur all högteknologisk utrustning fungerar.

Ett kort besök vid helikopter 15 hanns med innan den avslutande delen med förevisning av brandtunnan och redovisning över Helikopterflottiljens alla insatser under sommarens bränder. Försvarsministern var väl insatt i dessa händelser och kvitterade att detta är en fråga som diskuteras och fortsatt kommer beredas på djupet.

Avslutningsvis tackade ministern för ett mycket väl genomfört besök med att överräcka ministerns sköld. Under tisdagen besöker ministern Marinbasen och F 17.

Helikopterflottiljen
Fakta Helikopterflottiljen
  • Förkortning: Hkpflj
  • Ort: Linköping, Luleå och Ronneby
  • Yrkesofficerare: 541
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 105
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 28
  • Civilanställda: 144
  • Reservofficerare: 47
Så här har vi räknat
Karta