F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

 •  Kontroll av luftrummet
 •  Mark- och sjömålsbekämpning
 •  Underrättelseinhämtning
 •  Luftburen transport
 •  Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt

Tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten försvarar F 21 Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

För att driva och upprätta en flygbas krävs en stor organisation. Som officer, specialistofficer eller soldat på F 21 kan du arbeta som bland annat flygtekniker, stridspilot på Jas 39 Gripen och brandman. 

Du kan ha en civil anställning och arbeta med exempelvis administrativa uppgifter och som förbandsekonom.

Tillsammans med övriga flygvapnet har Norrbottens flygflottilj i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet.

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

Kabelfel åtgärdat
21 april201812:43

Ett kabelfel gjorde att Luleå Kallax flygplats stängdes under fredagskvällen efter att flygmörker inträtt.

Kalbelfelet hittades och en ny kabeldragning är utförd under morgonen. Därefter har driftkontroll genomförts. Systemet är nu driftsatt och åter i full funktion.

Flygplatsen, som har Sveriges längsta start- och landningsbana med sina 3 350 meter, innebär att det är cirka sju kilometer kabel som ska felsökas.

− Det har varit ett krävande arbete under svåra förhållanden. Våra  driftingenjörer har gjort ett otroligt bra jobb, säger flygplatschef Lars Soini.

Luleå Kallax flygplats stängd
20 april201822:12

Flygplatschef Lars Soini har tagit beslut att stänga Luleå Kallax flygplats från klockan 21.30.

Felsökning har pågått under dagen och det är i nuläget för tidigt att dra några slutsatser vad felet beror på.

Felet upptäcktes under rutinkontroll. Varje dag genomför flygplatstjänsten kontroll av bansystemet, det vill säga start- och landningsbanan med taxivägar. Vid kontroll av land- och navigeringshjälpmedel, skyltar och banljus upptäcktes det att cirka 50 % av banljusen inte var i funktion.

Tiden för stängning är tagen med hänsyn till minsta påverkan på de planerade avgångar och ankomster till Luleå Kallax flygplats innan flygmörker infaller. Det innebär att flygplan inte kan använda flygplatsen efter klockan 21.30.

Varken militär eller civil flygtrafik har påverkats under dagen eftersom banljusen tänds när mörker infaller.

Detta rapporterades enligt rutin och Luftfartsverket gick ut med information vad som gäller för Luleå Kallax flygplats.

− Problemet är liknande det vi hade våren 2014. Det är i nuläget omöjligt att ge en prognos när felet är avhjälpt. Vår personal har arbetat hårt för att åtgärda felet och kommer att återuppta arbetet tidigt under lördagen, säger Lars Soini.

F 21 genomför mörkerflygning
29 januari201811:54

Mörkerflygning kommer att genomföras från F 21 måndag 29 januari till och med torsdag 1 februari. Syftet är att piloter och flygtekniker ska öva förmågan att verka under dygnets alla timmar.

Flygövningstiden är 14.00 till 22.00. Eventuella frågor eller anmärkningar hänvisas till F 21:s växel 0920 - 23 40 00.

Julgransflygning med Jas 39 Gripen
11 december201716:40

Onsdag 13 december genomför F 21 formationsflygning – julgransflygning – över delar av Norrbotten och delar av Västerbotten enligt nedan.

I år kommer formationsflygningen att ledas av Peter Greberg, divisionschef vid 211:e stridsflygdivisionen på F 21.

– Julgransflygningen är en gammal tradition som vi förra året återupptog i samband med att flygvapnet firade 90 år. Det är en bra övning för oss att planera och genomföra flygning i större formation. Men det är också ett sätt för oss att visa närvaro, säger Peter Greberg.

Observera att tiderna är cirkatider och rutten kan komma att ändras med anledning av lokala väderförhållanden. Vi ska göra allt vi kan för att så många som möjligt får se vår julhälsning.

– Vi vet att det är många som vill se vår flygande julgran, men tyvärr kan vi inte möta alla önskemål. Till er som inte får möjligheten i år skickar vi en hälsning om att rutten förmodligen ser annorlunda ut nästa gång. Vi vill med denna överflygning passa på att önska alla en God jul från F 21, hälsar Peter Greberg.

Blicka mot himlen i god tid för att inte missa tillfället.

Arvidsjaur 12:15

Malå 12:20

Lycksele 12:27

Vännäs 12:37

Umeå 12:39

Robertsfors 12:44

Skellefteå 12:51

Byske 12:53

Piteå 12:59

Älvsbyn 13:04

Vidsel 13:08

Boden 13:17

Luleå 13:20

F 21/Luleå-Kallax flygplats 13:25

Fakta

Flygplanen flyger på cirka 600 meters höjd i cirka 550 km/h. Avståndet mellan flygplanen är mellan fem och tio meter.
Reservdag är torsdag 14 december.

Utredning sexuella trakasserier
6 december201708:42

Onsdag 29 november, samma kväll som uppropet #givaktochbitihop blev publikt, kom det till chefen för Norrbottens flygflottiljs kännedom att ytterligare en kränkning har skett där F 21-personal är inblandad, både den utsatta och den som utsatt en annan person.

Under torsdagen 30 november påbörjades en utredning av sexuella trakasserier och följer den checklista som finns för detta. I det ingår att få en bild av vad som hänt och prata med bägge parter.

− Största fokus ligger i att ge den utsatta stöd, säger flottiljchef Carl-Johan Edström.

Eftersom det är ett tidigt skede i arbetet så lämnas inga ytterligare kommentarer.

− Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Varje upplevd kränkning är helt oacceptabel och är en för mycket.

Händelsen skedde under försvarsmaktsövningen Aurora.

Norrbottens flygflottilj - F 21
Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21
 • Förkortning: F 21
 • Ort: Luleå
 • Yrkesofficerare: 288
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 119
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 51
 • Civilanställda: 121
 • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta