F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

  •  Kontroll av luftrummet
  •  Mark- och sjömålsbekämpning
  •  Underrättelseinhämtning
  •  Luftburen transport
  •  Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt

Tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten försvarar F 21 Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

För att driva och upprätta en flygbas krävs en stor organisation. Som officer, specialistofficer eller soldat på F 21 kan du arbeta som bland annat flygtekniker, stridspilot på Jas 39 Gripen och brandman. 

Du kan ha en civil anställning och arbeta med exempelvis administrativa uppgifter och som förbandsekonom.

Tillsammans med övriga flygvapnet har Norrbottens flygflottilj i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet.

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

Jas 39 Gripen kom nära ambulanshelikopter
29 oktober201920:50

Måndagen den 14 oktober kom ett Jas 39 Gripen och en civil ambulanshelikopter nära varandra i luftrummet strax utanför Lycksele i Västerbotten.

Det närgångna mötet inträffade mellan ambulanshelikoptern i Lycksele på väg på ett skarpt räddningsuppdrag och ett Jas 39 Gripen från Norrbottens flygflottilj som övade taktisk lågflygning i G-luft, ett luftrum som inte är kontrollerat.

– Det innebär att i den här typen av luftrum så flyger man bara och undviker det som är i närheten, och så får piloten också information från flygledaren, säger Tobhias Wikström, flygchef på F 21.

Stridsflygplanet passerade cirka 200-300 meter i sida om helikoptern och cirka 60 meter under. Enligt Tobhias Wikström var det dock ingen risk för kollision mellan de två.
– Även om de passerade nära förelåg ingen risk för kollision om man ser till kursen, höjden och farten. Piloten fick också varning om att det fanns en helikopter i närheten och observerade extra noga. Eftersom helikoptern flög så pass lågt såg inte flygstridsledaren den förrän i ett sent skede.

– För vår pilot kändes situationen kontrollerad då han såg helikoptern. Men för helikoptern som såg Jas-planet först när det passerade så kan jag förstå att situationen känns värre. Vi hade som sagt uppsikt över helikoptern och från vår sida har vi uppfyllt alla regler för den här typen av flygning. Men självklart tittar vi även på om det finns lärdomar att dra utifrån detta, säger Tobhias Wikström.

F 21 har upprättat en avvikelserapport med anledning av händelsen.

Norrbottens flygflottilj - F 21
Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21
  • Förkortning: F 21
  • Ort: Luleå
  • Personal: 700
Så har vi räknat
Karta