F 17 finns på tre platser i landet. Flottiljens stab och huvuddelen av verksamheten finns i Kallinge, norr om Ronneby. Utanför Värnamo har vi övningsbasen Hagshult och i Visby på Gotland har vi en bastropp som driver Försvarsmaktens del av flygplatsen.

På flottiljen har vi två insatsberedda divisioner med Jas 39 Gripen. De utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Någonstans i landet står ett antal plan alltid redo att avvisa plan som tagit sig in på svenskt territorium utan tillstånd.

Piloterna tränar kontinuerligt i att framföra planen på ett säkert och taktiskt sätt, oftast genom flygövningar över havet. Närheten till kontinenten gör att flottiljen enkelt kan delta i internationella övningar utan att behöva ombasera. För att flygningarna ska ske med säkerhet krävs mycket service och underhåll av flygmaskinerna. Det arbetet gör flygunderhållsenheten.

Vi har även en basenhet som bland annat ansvarar för att start- och landningsbanan är fri från snö och is. För att säkerheten skall vara på topp så finns det också en egen brandkår eller "räddningsstyrka" som flottiljen kallar den. Personalen sitter beredda att rycka ut om något skulle hända med planen.

Hos oss utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.

Notiser Från Blekinge flygflottilj - F 17

Lågflygning över södra Sverige
7 maj202012:52

Blekinge flygflottilj kommer under perioden, vecka 19-23, att öva mer lågflygning än normalt i nordöstra Skåne, Blekinge, Småland, Öland, södra Östergötland samt sydöstra Västergötland. Flygningen kommer att ske inom ramen för ordinarie flygövningstid.

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Robert Krznaric, divisionschef vid 172:a stridsflygdivisionen förklarar varför det är viktigt att öva lågflygning.

– Jas 39 Gripen skall kunna operera inom hela luftarenan för att kunna möta de hot och utmaningar som Sverige kan ställas inför. Därför är det av yttersta vikt att en pilot kan hantera flygsystemet med de utmaningar som finns på låg höjd utan att utsätta sig själv för fara.

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
  • Förkortning: F 17
  • Ort: Ronneby
  • Personal: 700
Så har vi räknat
Karta