F 17 finns på tre platser i landet. Flottiljens stab och huvuddelen av verksamheten finns i Kallinge, norr om Ronneby. Utanför Värnamo har vi övningsbasen Hagshult och i Visby på Gotland har vi en bastropp som driver Försvarsmaktens del av flygplatsen.

På flottiljen har vi två insatsberedda divisioner med Jas 39 Gripen. De utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Någonstans i landet står ett antal plan alltid redo att avvisa plan som tagit sig in på svenskt territorium utan tillstånd.

Piloterna tränar kontinuerligt i att framföra planen på ett säkert och taktiskt sätt, oftast genom flygövningar över havet. Närheten till kontinenten gör att flottiljen enkelt kan delta i internationella övningar utan att behöva ombasera. För att flygningarna ska ske med säkerhet krävs mycket service och underhåll av flygmaskinerna. Det arbetet gör flygunderhållsenheten.

Vi har även en basenhet som bland annat ansvarar för att start- och landningsbanan är fri från snö och is. För att säkerheten skall vara på topp så finns det också en egen brandkår eller "räddningsstyrka" som flottiljen kallar den. Personalen sitter beredda att rycka ut om något skulle hända med planen.

Hos oss utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.

Notiser Från Blekinge flygflottilj - F 17

Lågflygning över södra Sverige
26 januari202114:43

F 17 kommer under perioden, vecka 5-10, att öva mer lågflygning än normalt i Blekinge, Småland, Halland, södra delarna av Västergötland, norra delarna av Skåne och södra delarna av Östergötland. Flygningen kommer att ske inom ramen för ordinarie flygövningstid.

Foto: Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Allvarligt tillbud
14 januari202107:37

Statens haverikommission, SHK, utreder en händelse som klassas som allvarligt tillbud.

Vad SHK utreder är felvarning gällande syrgasutrustning ombord på ett Jas 39 Gripen. Händelsen inträffade under ett flygpass torsdagen den 17 december.

Lokal flygchef vid F 17 har upprättat en direktanmälan flygvapnet. Denna skickades in till Högkvarteret den 17 december.

- Flygsäkerhet är A och O. Vi är mycket positiva till att SHK beslutade sig för att utreda händelsen. Deras utredning är en viktig del i vårt arbete att ständigt förbättra flygsäkerheten, säger Jörgen Axelsson, lokal flygchef F 17.

Mörkerflygning
11 november202009:36

I veckan bedriver vi mörkerflygning (9/11-12/11).

Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

Vi flyger till och med torsdag, klockan 16:00-24:00. Syftet är att piloterna och flygteknikerna ska öva förmågan att verka under dygnets alla timmar. 

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
  • Förkortning: F 17
  • Ort: Ronneby
  • Personal: 700
Så har vi räknat
Karta