F 17 finns på tre platser i landet. Flottiljens stab och huvuddelen av verksamheten finns i Kallinge, norr om Ronneby. Utanför Värnamo har vi övningsbasen Hagshult och i Visby på Gotland har vi en bastropp som driver Försvarsmaktens del av flygplatsen.

På flottiljen har vi två insatsberedda divisioner med Jas 39 Gripen. De utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Någonstans i landet står ett antal plan alltid redo att avvisa plan som tagit sig in på svenskt territorium utan tillstånd.

Piloterna tränar kontinuerligt i att framföra planen på ett säkert och taktiskt sätt, oftast genom flygövningar över havet. Närheten till kontinenten gör att flottiljen enkelt kan delta i internationella övningar utan att behöva ombasera. För att flygningarna ska ske med säkerhet krävs mycket service och underhåll av flygmaskinerna. Det arbetet gör flygunderhållsenheten.

Vi har även en basenhet som bland annat ansvarar för att start- och landningsbanan är fri från snö och is. För att säkerheten skall vara på topp så finns det också en egen brandkår eller "räddningsstyrka" som flottiljen kallar den. Personalen sitter beredda att rycka ut om något skulle hända med planen.

Hos oss utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.

Notiser Från Blekinge flygflottilj - F 17

Mörkerflygning
6 oktober202113:15

F 17 bedriver mörkerflygning på torsdagar (fram till kl.22:00) från slutet av september till i början av april.

Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

Under v46, måndag till torsdag, flyger vi mörkerflygning fram till klockan 24:00.

Syftet är att våra piloter och flygtekniker ska öva förmågan att verka under dygnets alla timmar.

Utredning klar
9 juni202116:20

Med anledning av ett uppmärksammat inlägg på sociala medier tillsattes en utredning för att klargöra hanteringen av ärendet. Inlägget är en berättelse från en av våra värnpliktiga under grundutbildning som avslutat sin utbildning hos oss.

Utredningen, har inneburit en genomgång av tidigare gjord kartläggning samt en faktainsamling som syftade till att skapa en helhetsbild av hanteringen av ärendet.  

Den sammanfattande bedömningen av framkommen fakta är att ovälkommet beteende inte kunnat styrkas. Vidare visar utredningen att vi agerat när det har kommit oss till kännedom, händelsen har omhändertagits och hanterats enligt Försvarsmaktens riktlinjer för ovälkommet beteende.

̶ Jag vill att alla värnpliktiga har en positiv upplevelse av sin värnpliktstid och det är tråkigt när så inte är fallet. Ovälkommet beteende är något jag tar på största allvar och vi arbetar aktivt för att det inte ska förekomma. Vi ska alltid agera och aldrig titta bort. Jag är trygg med hur vi hanterat ärendet och de åtgärder som vidtagits, säger Tommy Petersson, flottiljchef vid F 17.

De värnpliktiga under grundutbildning får tidigt utbildning i Försvarsmaktens värdegrund, uppförandekod, medinflytande och jämställdhet. De får även information om Försvarsmaktens arbete att förebygga och hantera ovälkomna beteenden, vilka verktyg som finns, inklusive anonyma.

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
  • Förkortning: F 17
  • Ort: Ronneby
  • Personal: 750
Så har vi räknat
Karta