F 17 finns på tre platser i landet. Flottiljens stab och huvuddelen av verksamheten finns i Kallinge, norr om Ronneby. Utanför Värnamo har vi övningsbasen Hagshult och i Visby på Gotland har vi en bastropp som driver Försvarsmaktens del av flygplatsen.

På flottiljen har vi två insatsberedda divisioner med Jas 39 Gripen. De utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Någonstans i landet står ett antal plan alltid redo att avvisa plan som tagit sig in på svenskt territorium utan tillstånd.

Piloterna tränar kontinuerligt i att framföra planen på ett säkert och taktiskt sätt, oftast genom flygövningar över havet. Närheten till kontinenten gör att flottiljen enkelt kan delta i internationella övningar utan att behöva ombasera. För att flygningarna ska ske med säkerhet krävs mycket service och underhåll av flygmaskinerna. Det arbetet gör flygunderhållsenheten.

Vi har även en basenhet som bland annat ansvarar för att start- och landningsbanan är fri från snö och is. För att säkerheten skall vara på topp så finns det också en egen brandkår eller "räddningsstyrka" som flottiljen kallar den. Personalen sitter beredda att rycka ut om något skulle hända med planen.

Hos oss utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.

Notiser Från Blekinge flygflottilj - F 17

17:e chefen för F 17
11 juni201910:35

Efter fem år som flottiljchef går Lars Bergström vidare för att tjänstgöra vid högkvarteret och vi välkomnar Tommy Petersson som med en bred bakgrund tar befälet över F 17 som ny flottiljchef.

Nya flottiljchefen Tommy Petersson talar om sitt engagemang som chef för flottiljen. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

Året var 2014 och Lars Bergström tillträdde som flottiljchef för Blekinge flygflottilj. Han beskriver själv dagen som en solig tisdag i augusti och det är dem lättsamma orden som genomsyrar hans tal när han blickar tillbaka på sin tid som chef.

Han väljer att lyfta fram personalen och förmågan att kunna leverera en hög operativ effekt av mycket hög kvalité samt insatsverksamheten. Men även personalens jobb i form av likabehandling, jämställdhet och främst sista punkten, där han nämner att vi är bäst på rekrytering. Men nu väntar nya utmaningar för Lars på högkvarteret i Stockholm.

−Jag ser fram emot mitt nya jobb som chef för produktionsledningens genomförandeavdelning. Jag tror att mina erfarenheter som flottiljchef kommer till bra nytta där. När Lars ska avsluta sitt tal önskar han Tommy lycka till.

−Du är en person med alla de kompetenser som behövs för att axla detta viktiga uppdrag. Du kommer att leda F 17 in i en alldeles fantastisk och ljus framtid.

Ny flottiljchef, erfaren flygare

Blekinge flygflottilj är en välbekant arbetsplats för Tommy, och dessutom har han sen innan en hel del luft under vingarna då han är en erfaren flygförare. Han är utbildad pilot för bland annat både Viggen-och Gripenplan och har under sin karriär även tjänstgjort som både divisionschef och flygchef för F 17. Han flyttade sedan till USA med familjen 2016 och befordrades till överste vid sin hemkomst sommaren 2017. Därefter, innan dagen till ära har han jobbat med att skapa den nya flygstaben i Uppsala som planeringschef. Men trots en bred bakgrund väcker det nya jobbet känslor.

−Det känns roligt och stimulerande att ta befälet över flottiljen. Det är tre känslor som dominerar: tacksamhet, ödmjukhet och engagemang.

Med de orden tackar vi såklart Lars Bergström för hans tjänstgöring och önskar 17:e flottiljchefen för F 17 Tommy Petersson en ljus framtid, trots att hans första dag mer kan beskrivas som en regnig måndag i juni.

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
  • Förkortning: F 17
  • Ort: Ronneby
  • Yrkesofficerare: 309
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 137
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 38
  • Civilanställda: 151
  • Reservofficerare: 196
Karta