Jas 39 Gripen A/B

Jas 39 Gripen är ett fjärde generationens stridsflygplan. Planet kan växla mellan flera olika roller, och dess digitala infrastruktur gör att det är enkelt att uppdatera för bibehållen modernitet.

Foto: Försvarsmakten

Namnet Jas kommer från begynnelsebokstäverna i flygplanets tre olika roller: Jakt (anfall mot luftmål och attack), anfall mot sjö- och markmål, och spaning (inhämtning av underrättelser). Planet kan växla mellan de här tre rollerna medan det är i luften, vilket kallas för Swing Role.

Flygplanet räknas till den fjärde generationen av stridsflygplan och är teknologiskt sett oerhört avancerat. Det styrs med hjälp av ett elektroniskt styrsystem och kan också sända data, till exempel radarbilder, på telelänk till andra flygplan och markstationer.

Konstruktionen av Jas 39 Gripen bygger på en digital infrastruktur. Bland annat finns i planet över 40 stycken datorer, vilket gör att systemet är enkelt att uppgradera. Systemet kommer därför att vara modernt långt bortom år 2020.

Jas 39 Gripen B är en tvåsitsig skolversion av planet. Många av Gripen A/B uppgraderas nu till Gripen C/D.

Numera flyger inte Försvarsmakten med A/B-versionerna. Däremot finns plan som är uppställda i förråd.

Fakta

Längd (exkl. pitotrör): 14,1 m JAS 39A, 14,8 m JAS 39B

Spännvidd: 8,4 m

Höjd: 4,5 m

Tomvikt: 6700 kg JAS 39A, 7000 kg JAS 39B

Max startvikt: 12700 kg

Motor: Volvo RM 12 (General Electric F-404-400)

Motorstyrka: 8170 kp/ 80,0 kN

Radar: Ericsson PS-05/A Mk2/3

Dragkraft utan EBK: 54 kN

Dragkraft med EBK: 81 kN

Maxfart: Mach 2

Räckvidd: Mer än 3 000 km

Startsträcka: 400 m

Landningssträcka: 500 m

Stigförmåga: 10 000m < 2 min

Beväpning/yttre last:

Jakt: Robot 74 Sidewinder (värmesökande), Robot 99 AMRAAM (aktiv radarmålsökare), Automatkanon Mauser 27 mm

Attack: Robot 75 Maverick (TV-målsökare),  Robot 15F (sjömålsrobot, aktiv radarmålsökare), Automatkanon Mauser 27 mm

Övrigt: Fälltank