Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller JAS 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Vårt förband har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av JAS 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Vi leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. Vi har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Bromma/Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid vårt Gripendetachement i Thailand.

Notiser Från Skaraborgs flygflottilj - F 7

Flygövning på riksväg 44
6 september201713:04

Skaraborgs flygflottilj arbetar ständigt med att utveckla förbandets förmåga att skydda Sverige. Onsdag och torsdag 13-14 september planerar vi att genomföra flygövning på riksväg 44 (Rv44). Detta under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Övningen pågår mellan 09:00 och 15:00 båda dagarna.

Trafik

Onsdag fram till och med torsdag förmiddag övas på vägsträckan i höjd med Häljestena. Trafiken kommer då att ledas om genom Häljestena (parallellgående väg norr om riksväg 44). Trafiken kommer att stoppas korta stunder i samband med start och landningar.

Under ett övningsmoment (onsdag) kommer trafiken mellan Tun och riksväg 44 via Gammalstorp begränsas. Övningen planeras pågå i 2x5 minuter.

På torsdag eftermiddag 13:00-15:00 flyttas övningen väster ut till sträckan Arvidstorp-Sjuberga. Under denna tid stoppas trafiken vid ett (1) tillfälle på högst 30 minuter.

Alternativa vägar

Väg mellan rastplats Viggen (Rv44) mot Tun samt väg mellan Tun och Örslösa/Lidköping påverkas inte av övningen.

Utfart från Tun/Gammalstorp mot Rv44 väntas begränsas i ringa omfattning i och med omledning öster ut genom Häljestena. Väster ut begränsas framkomligheten korta stunder i samband med starter och landningar.

Under torsdag mellan 13:00-15:00 stängs Rv44 av väster om utfart Tun/Gammalstorp i samband med start och landning. Avstängningen planeras till max 30 minuter.

Tillträde

För att öka säkerheten för allmänheten, egen personal och materiel kommer ett skyddsområde att upprättas runt Rv44. Allmänheten har inte tillträde till detta skyddsområde. Försvarsmakten kommer att ha personal på plats för skydd och bevakning.

Samarbete

För att övningen och arbetet vid Rv44 ska genomföras korrekt, både juridiskt, arbetsmiljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt har övningen planerats i nära samarbete med bland andra Länsstyrelsen, Trafikverket och Svevia.

Vi ber om överseende med de eventuella trafik- och bullerstörningar flygövningen kan medföra.

Vid frågor innan, under och efter övningen kontakta F 7 kommunikationschef eller handläggare för störande överflygning på telefon 0510-47 70 00 (vx).

Skaraborgs flygflottilj - F 7
Fakta Skaraborgs flygflottilj - F 7
  • Förkortning: F 7
  • Ort: Såtenäs
  • Yrkesofficerare: 492
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 23
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 14
  • Civilanställda: 202
  • Reservofficerare: 111
Så här har vi räknat
Karta