Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller Jas 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Förbandet har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av Jas 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Skaraborgs flygflottilj leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. F 7 har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Bromma/Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid Gripendetachementet i Thailand.

Notiser Från Skaraborgs flygflottilj - F 7

Utökad flygverksamhet i Skövde
5 augusti202008:39

Under hösten 2020 utökar Skaraborgs flygflottilj flygverksamheten runt Skövde.

Detta kommer innebära ett ökat antal start och landningar med transportflyg på Skövde flygplats. Verksamhet kan förekomma både dag- och nattetid under främst vardagar. 

Historiskt ögonblick när första svenska chefen för Heavy Airlift Squadron tillträdde
24 juni202013:56

På torsdagen den 18 juni tog överstelöjtnant Mikael Tormalm över som chef för Heavy Airlift Squadron (HAS). Det är en historisk händelse för flygvapnet och F 7, eftersom Mikael är den förste svensken som har den befattningen i HAS. HAS är den enhet inom Heavy Airlift Wing som är den flygande personalen och bemannas av en multinationell mix av piloter, lastmästare och flygsäkringsstyrka.

Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten

Tormalm har en omfattande erfarenhet av C-17 systemet, han började sin tjänstgöring inom Heavy Airlift Wing 2014 och är C-17 instruktörspilot med 2000 flygtimmar i flygplanet. Tidigare var Mikael Tormalm stridspilot och har flugit både Viggen och Gripen.

F 7 är den flottilj i flygvapnet som ansvarar för den svenska personalen som tjänstgör i det multinationella samarbetet Heavy Airlift Wing. Det är ett 30-årigt åtagande och är ett multinationellt samarbete mellan 12 nationer som tillsammans äger och opererar tre C-17A Globemaster III flygplan. Hemmabas är Pápa Air Base i Ungern och den svenska personalen bor och arbetar där i normalt fyra år eller mer.

Lågflygning över Värmland och Dalsland
26 maj202015:18

Just nu pågår flygverksamhet där vi delvis övar mer lågflygning med Jas 39 Gripen än normalt. Verksamheten bedrivs i västra Värmland, Dalsland och ut mot västkusten. Lågflygningen kommer pågå dagtid till och med torsdag 28 maj.

Misstänkt sexuellt ofredande
20 maj202008:00

Under måndagen den 18 maj fick chefen för Skaraborgs flygflottilj kännedom om att ett misstänkt sexuellt ofredande ägt rum på flottiljen.

Händelsen blev känd när den utsatta personen anmälde händelsen.

Flottiljchefen agerade omedelbart och polisanmälde det inträffade.

– Varje övergrepp, trakasseri och varje kränkning är en för mycket. Det är av yttersta vikt att vi alltid agerar kraftfullt och att vi som arbetsgivare agerar omedelbart och vidtar åtgärder, säger flottiljchefen överste Malin Persson.

Den polisiära utredningen får nu ha sin gång och flottiljen lägger nu sitt fokus på att ge den utsatta stöd.

Skaraborgs flygflottilj övar 11-20 maj
12 maj202009:40

11 till 20 maj kommer soldater vid grundutbildningen på Skaraborgs flygflottilj genomföra slutövning.

Övningen genomförs på och omkring Halle och Hunneberg, Trollhättan-Vänersborgs flygplats, Råda flygfält, Friel samt Såtenäs. Stridsmoment med lös ammunition kan, förutom i Såtenäs övningsområde, komma att genomföras dagtid samt enskilda skott nattetid:

•    Halle- och Hunneberg måndag 11 maj till måndag 18 maj.
•    Råda flygplats lördag 16 maj till måndag 18 maj.

Flygverksamhet

•    Trollhättan-Vänersborgs flygplats: Landningar och starter med Jas 39 Gripen mellan klockan 09:00 – 13:00, tisdag 12 maj – torsdag 14 maj.
•    Såtenäs: Flygningar förekommer dygnet runt mellan måndag 11 maj – onsdag 20 maj.
•    Råda: Verksamhet med lågt flygande flygplan av typen Tp 84 Hercules kommer att bedrivas dagtid samt nattetid vid Råda flygbas tisdag den 12 maj - fredag den 15 maj.

Vill vi göra er uppmärksamma på att det kommer att finns militär personal på civila vägar i områden enligt ovan under dygnets alla timmar. Vi ber er därför ta det försiktigt när ni framför fordon, speciellt under mörka tiden på dygnet.

Skaraborgs flygflottilj - F 7
Fakta Skaraborgs flygflottilj - F 7
  • Förkortning: F 7
  • Ort: Såtenäs
  • Personal: 900
Så har vi räknat
Karta