Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller Jas 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Förbandet har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av Jas 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Skaraborgs flygflottilj leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. F 7 har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Bromma/Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid Gripendetachementet i Thailand.

Notiser Från Skaraborgs flygflottilj - F 7

Fågelkollision
15 september202110:07

Onsdag den 15 september klockan 09.38 kolliderade ett stridsflygplan av typen Jas 39 C Gripen med en fågel i samband med start. Händelsen rubriceras som tillbud. Piloten avbröt flygningen och flög till Trollhättan Vänersborgs flygplats där kontrollerad landning kunde genomföras utan anmärkning kl 09.50.

Planet, som hade startat från F 7, kolliderade med en fågel i samband med starten från Såtenäs.

Piloten följde då givna rutiner, avbröt flygövningen och valde att gå till reservalternativet Trollhättan Vänersborgs flygplats där kontrollerad landning kunde genomföras. Rutinåtgärder vid tillfällen som detta är att larma flygledarna som i sin tur larmar räddningstjänsten.

Planet landade helt odramatiskt tolv minuter efter att larmet inkommit. Nu kommer flygtekniker att se över flygplanet för att dokumentera eventuella skador.

 

Skaraborgs flygflottilj - F 7
Fakta Skaraborgs flygflottilj - F 7
  • Förkortning: F 7
  • Ort: Såtenäs
  • Personal: 950
Så har vi räknat
Karta