Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller Jas 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Förbandet har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av Jas 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Skaraborgs flygflottilj leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. F 7 har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Bromma/Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid Gripendetachementet i Thailand.

Notiser Från Skaraborgs flygflottilj - F 7

Semester – men inte för alla
31 juli201808:44

När många andra firar välförtjänt semester tjänstgör delar av Försvarsmakten. För närvarande pågår arbete på Såtenäs bansystem varför delar av Herculesparken har baserats på Hovby flygplats utanför Lidköping. Bland annat har Hercules startat från Hovby mot Gällivare för transportuppdrag under den stora brandbekämpningen.

Med en hjullastare lyfts motorn ner till en transportvagn. Motorn väger nästan 900 kg. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten

Under början av den stora brandbekämpningen genomförde Transportflygenheten med just detta flygplan en transport från Gällivare till Östersund med personal och materiel som skall medverka vid bekämpningen av skogsbränder.

Fakta:
TP84 Hercules, civil beteckning C-130, är ett amerikanskt transportflygplan. Flygvapnet opererar sex Herculesflygplan med basering på F7 Såtenäs. Grundkonstruktionen av Hercules är från tidigt femtiotal. Just detta flygplan, 845, levererades till Flygvapnet 1981

Motortypen heter Allison T-56-15 och den levererar i vår version 4910 hästkrafter. Mer än 18.000 Allison T-56-motorer har tillverkats.

Medaljering för FM 02 efter genomförd insats i Mali
23 maj201816:15

I strålande solsken medaljerades förbandet FM 02 på Skaraborgs Flygflottilj F 7 i fredags. Ungefär 130 förbandsmedlemmar, inklusive hundarna Fenix och FM Jötto, tilldelades Försvarsmaktens medalj för internationella insatser.

Stolta nymedaljerade soldater hälsar på Försvarsmaktens insatschef, viceamiral Jan Thörnqvist. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Medaljerna delades ut av Försvarsmaktens insatschef, viceamiral Jan Thörnqvist, och flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy. Ett stort antal anhöriga var samlade för ceremonin som skedde i den vackra parken nedanför Såtenäs mäss. Även representanter från de förband som har haft personal i insatsen deltog.

FM 02 har bestått av soldater, officerare och civilanställda från samtliga flygvapenförband. Personal från andra förband som Högkvarteret och Försvarsmedicincentrum har också deltagit i insatsen. Skaraborgs Flygflottilj F 7 har varit uppsättande förband, och bidragit med ungefär hälften av personalen.

Medaljceremonin var första gången som hela förbandet var samlat sedan i höstas. På grund av de olika rotationstiderna för förbandets olika delar har inte alla varit på plats samtidigt nere i Mali. En del förbandsmedlemmar har varit hemma sedan runt årsskiftet, medan andra kom hem till Sverige bara några dagar innan ceremonin. Det var därför både en stund för avsked och för glada återseenden.  

Ceremonin förrättades av flygtaktisk chef, som i sitt tal speciellt vände sig till de anhöriga och tackade dem för den insats de har gjort på hemmaplan.  Han påminde också förbandet om vad de har uträttat, inom ramen för FN-insatsen MInusma men också i förlängningen för befolkningen i det krigshärjade och fattiga Mali.

Efter genomförd medaljering upplöste FM 02:s förbandschef överstelöjtnant Malin Persson förbandet. De stolta medaljörerna fick tillfälle att krama om sina nära och kära, och att säga hej då till sina kollegor från Mali.  För de flesta hägrar nu en välbehövlig ledighet, efter månader av hårt arbete i insatsområdet. Bland blommande syrener och försommargrönska konstaterades det att det är skönt att vara hemma.

Skaraborgs flygflottilj - F 7
Fakta Skaraborgs flygflottilj - F 7
  • Förkortning: F 7
  • Ort: Såtenäs
  • Yrkesofficerare: 492
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 23
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 14
  • Civilanställda: 202
  • Reservofficerare: 111
Så här har vi räknat
Karta