Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller Jas 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Förbandet har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av Jas 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Skaraborgs flygflottilj leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. F 7 har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Bromma/Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid Gripendetachementet i Thailand.

Notiser Från Skaraborgs flygflottilj - F 7

Skaraborgs flygflottilj övar lågflygning och fällning
8 oktober202013:52

Under vecka 42 övar transportflygplanet TP 84 Hercules lågflygning och fällning. Flygplanen kommer att vara utgångsbaserade på Blekinge flygflottilj (F 17).

Skaraborgs flygflottilj (F 7) arbetar ständigt med att utveckla förbandets förmåga att verka i olika situationer. Under 42 genomförs därför övningen Tactical Exersice (Tex).  Under övningen kommer två stycken Hercules TP 84 medverka och F 7 kommer att flyga i hela södra Sverige från Ronneby till Borlänge med enstaka flygningar till Vidsel i Norrbotten. Flygplatser som berörs är Uppsala-Ärna, Hagshult, Skövde, Visby, Vidsel och Ronneby.

Tactical Excercise (Tex) syftar till att utbilda besättningarna på Hercules TP 84 att flyga i krig. Tex bygger på konceptet ”flag” som innebär att individen utsätts för en miljö som motsvarar de första tio dagarna i ett insats- eller krigsområde. Övningen ger F7:s personal möjlighet att bygga upp en viss erfarenhet innan det kanske blir på riktigt.

Utökad flygverksamhet i Skövde
5 augusti202008:39

Under hösten 2020 utökar Skaraborgs flygflottilj flygverksamheten runt Skövde.

Detta kommer innebära ett ökat antal start och landningar med transportflyg på Skövde flygplats. Verksamhet kan förekomma både dag- och nattetid under främst vardagar. 

Skaraborgs flygflottilj - F 7
Fakta Skaraborgs flygflottilj - F 7
  • Förkortning: F 7
  • Ort: Såtenäs
  • Personal: 900
Så har vi räknat
Karta