Operatörerna i Sjöinformationskompaniet har ständig uppsikt över vattnet runt vårt lands kust. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Kristian Croon ser till att det danska fartyget Thetis får sina reservdelar. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten

Marinbasens huvuduppgift är att stödja de andra marina förbanden i Försvarsmakten. Vi har vårt huvudsäte i Karlskrona, men vår verksamhet finns också på Muskö utanför Stockholm och i Göteborg, för att nämna några platser.

Förbandet hjälper marinförbanden i insatser i Sverige och utomlands, med till exempel teknisk tjänst, transporter, ledning, logistik och bevakning.

Marinbasen har ett särskilt kompani som arbetar med basskydd. Styrkan säkerställer att våra förbands baser är skyddade från fienden, oavsett var vi agerar. Kompaniet gör också insatser vid intrång mot skyddsobjekt och skyddar transporter.

Till våra uppgifter hör att också övervaka och skydda Sveriges kustremsa från yttre intrång. Sjöinformationsplutoner från Stockholm och Göteborg övervakar gränserna med hjälp av bland annat radar, vedettbåtar och flyg.

I förbandet ingår även Marinens Radio som arbetar med operativ sambandsledning nationellt och internationellt för marina och vissa försvarsmaktsgemensamma radiosystem. De är dessutom Försvarsmaktens kommunikationscentral för Rakel.

Marinbasen ansvarar också för att utbilda Hemvärnets styrkor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Notiser Från Marinbasen

Fartyget inblandat i händelse vid Landsort, nu på plats i Muskö örlogshamn
2 november201812:46

Under ett ammunitionsröjningsuppdrag vid Landsort med röjdykare från Fjärde sjöstridsflottiljen skadades en lätt trossbåt som bistod under uppdraget, tillhörande Marinbasen.

Fartyget, den lätta trossbåten,  som var inblandad i gårdagens händelse i närheten av Landsort är sedan tidigt i morse på plats i Örlogshamn Muskö.

Länsar har lagts ut runt fartyget enligt rutin för att begränsa eventuellt utläckage och spridning av oljor.

Fartyget kommer att lyftas upp på land och det planeras att genomföras under helgen.

Personalen är omhändertagen och stödsamtal har genomförts med samtliga medverkande som nu har blivit hemskickade.

Kommande utredning får ge svar på hur händelsen kunde komma att inträffa.

Marinbasen
Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Yrkesofficerare: 255
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 182
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 4
  • Civilanställda: 219
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat
Karta