Sjötransportenheten till sjöss.
Sjötransportenheten till sjöss.
Sjötransportenheten till sjöss. Foto: Försvarsmakten
Dykeri- och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos
Dykeri- och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos Foto: Försvarsmakten
Sjötransportenheten till sjöss.
Sjötransportenheten till sjöss. Foto: Försvarsmakten
Signalspaningsfartyget HMS Orion
Signalspaningsfartyget HMS Orion Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens ubåtar och deras besättningar är samlade hos Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Ubåtarna är högteknologiska. Med hjälp av sonarsystem och annan avancerad utrustning kan de övervaka stora havsområden över och under ytan. Ubåtarna är därför effektiva vid underrättelseinhämtning vid insatser till sjöss. Kraftiga torpeder gör att ubåtarna dessutom kan försvara sig mot både stridsfartyg och andra ubåtar.

Hos Första ubåtsflottiljen finns ett avancerat dykeri- och ubåtsräddningssystem med fartyg och olika undervattensfarkoster som står i beredskap för att kunna rädda ubåtsbesättningar i nöd.

En annan viktig del av vår verksamhet utgörs av sjötransportenheten som har i uppgift att navigera och framföra mindre båtar under svåra förhållanden till sjöss, detta till stöd för Försvarsmaktens specialförband.

Första ubåtsflottiljen
Fakta Första ubåtsflottiljen
  • Förkortning: 1.ubflj
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 350
Så har vi räknat
Karta