Varierande uppgifter för ekipaget

Persontransporter, bogseringsassistans och andra former av service till fartygen är bara några exempel på de arbeten som Marinbasens ekipagekompani utfört under den första hektiska helgen av Northern Coasts.

HMS Ran och HMS Tyr assisterar vid förtöjningen av danska HDMS Thetis. Foto: Henrik Persson/Försvarsmakten
Amanda Bergman framför en lätt trossbåt, ett av de fartyg hon manövrerar.
Amanda Bergman framför en lätt trossbåt, ett av de fartyg hon manövrerar. Foto: Henrik Persson/Försvarsmakten

Den delen av ekipaget som varit mest aktiv under denna första fas av övningen är hamngruppen med sjötransportledaren Björn Lindqvist och ekipagemästaren Mats Loftén i spetsen. Tillsammans med de flesta av ekipagets olika fartyg och båtar var man igång sedan fartygen började anlända under fredagsdygnet.

– Björn satt som spindeln i nätet och vi andra var till sjöss med samtliga bogserbåtar tills alla var förtöjda. Vi hade arbetat länge med förtöjningsplanen och det fungerade jättebra, säger Mats Loftén, chef för Ekipagekompaniet.

I hamngruppen arbetar dels rutinerade båtförare i form av officerare med lång erfarenhet av att köra bland annat bogserbåtar, dels nyligen anställda sjömän som efter mycket övning utvecklats till förare med goda manövreringskunskaper. De flesta av båtarna har två mans besättning, ofta en officer och en sjöman som båda kan köra båtarna och/eller arbeta i maskin.

Amanda Bergman är sedan ett år tillbaka en av sjömännen på Ekipaget. Efter genomförd grundläggande militär utbildning hade hon några tjänster att välja emellan. Det som fick henne att välja tjänsten på Ekipagekompaniet var att det innebar ett stort eget ansvar och möjlighet att själv få köra båt, något hon inte gjort tidigare. Under helgen körde hon bogserbåt och assisterade de stora fartygen att komma till sin förtöjningsplats.

– Det var lärorikt. Man lär sig mycket varje gång man kör, det är olika förutsättningar hela tiden, vind ligger på från olika håll, fartygen kan göra olika mycket själva, säger Amanda Bergman.

När man arbetar i ekipaget måste man vara flexibel. Uppgifterna varierar mellan att hantera flera olika båttyper och uppgifter. Från att bogsera en ubåt eller en Visbykorvett på förmiddagen till att hoppa ner i en stridsbåt och agera mot en korvett i rollen som en snabbt inkommande, attackerande, piratbåt på eftermiddagen.