Att strida till sjöss ställer särskilda krav på både utrustning och manskap. Förtrogenhet med materiel, ordergivning och rutiner blir helt avgörande för att förbanden ska kunna behålla sin stridsduglighet under extrema förhållanden.

Sjöstridsskolan är Försvarsmaktens viktigaste enhet för utbildning inom hela det marina området, för all marin personal. Det innebär att vi utbildar inom allt från stridsledning, navigering och signalering till elektronik, sjukvård och matlagning.
Skoldivisionen och skonertdivisionen håller praktisk utbildning i sjömanskap och navigation med hjälp av skolfartyg samt segelfartygen HMS Gladan och HMS Falken.
Sjöstridsskolan har också ansvaret för att planera och genomföra större nationella och internationella marina övningar samt de utvärderingar som görs i efterhand för att utveckla marin ledning, taktik och teknik för sjöstrid.

På Sjöstridsskolan finns FM DNC, Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum. Här utbildar vi lättdykare och hjälmdykare åt både Försvarsmakten och civila uppdragsgivare. Här ligger också ansvaret för forskning inom dykerimedicin samt genomförandet av haveriutredningar efter dykolyckor, såväl civila som militära.

 

Fakta Sjöstridsskolan
  • Förkortning: SSS
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 300
Så har vi räknat
Karta