Att strida till sjöss ställer särskilda krav på både utrustning och manskap. Förtrogenhet med materiel, ordergivning och rutiner blir helt avgörande för att förbanden ska kunna behålla sin stridsduglighet under extrema förhållanden.

Sjöstridsskolan är Försvarsmaktens viktigaste enhet för utbildning inom hela det marina området, för all marin personal. Det innebär att vi utbildar inom allt från stridsledning, navigering och signalering till elektronik, sjukvård och matlagning.
Skoldivisionen och skonertdivisionen håller praktisk utbildning i sjömanskap och navigation med hjälp av skolfartyg samt segelfartygen HMS Gladan och HMS Falken.
Sjöstridsskolan har också ansvaret för att planera och genomföra större nationella och internationella marina övningar samt de utvärderingar som görs i efterhand för att utveckla marin ledning, taktik och teknik för sjöstrid.

På Sjöstridsskolan finns FM DNC, Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum. Här utbildar vi lättdykare och hjälmdykare åt både Försvarsmakten och civila uppdragsgivare. Här ligger också ansvaret för forskning inom dykerimedicin samt genomförandet av haveriutredningar efter dykolyckor.

Sjöstridsskolan har även ansvaret, tillsammans med FMV - Försvarets materielverk, för att all ny- och ombyggnation av fartyg och marina system levereras enligt Försvarsmaktens ställda krav. Det handlar om allt från uppgradering av ny mjukvara på några dagars jobb, till leverans av hela fartyg som tar många år.

Notiser från Sjöstridsskolan

Vi söker ny utbildningssamordnare
1 november202318:25

Vad har Martin, Elsa, Jörgen och Joakim gemensamt? Jo, de jobbar i dag som, eller kommer jobba som handläggare med utbildning på Sjöstridsskolan. Idag finns tre liknande tjänster men med olika inriktning. De är i huvudsak inriktade mot grundutbildning, specialistoffi­cersutbildning eller officersprogrammet inklusive varianter så som HSOU, ROU, SOFU. Och till en av dem behöver vi nu förstärkning.

Martin Hellström och Elsa Söderbäck, två av Sjöstridsskolans utbildningshandläggare. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Den övergripande uppgiften är att pla­nera, initiera och följa upp utbildningen. I praktiken innebär det att lägga det pus­sel som krävs för att varje elev, oavsett kategori, får rätt utbildning inom ramen för sin utbildningsperiod.

Joakim Hafström är just nu ansvarig för all GU-utbildning men efterträds inom kort av Jörgen Fors. Och i somras anslöt Elsa Söderbäck som ansvarig för OP-ka­detternas kurser. Elsa beskriver rollen som en utåtriktad spindel i nätet; man har koll på det mesta som rör utbildning, man måste vara kom­munikativ och gilla kontakter med många olika människor och organisationer. Och gilla Excel då det stora planeringslakanet med kur­ser, elever och lärare hanteras där.

– Det jag främst gillar med mitt jobb är att jag får en helhetsbild över våra utbildningar. Dessutom har vi en gan­ska jämn arbetsbelastning och jobbar oftast ”åtta till fem”. Jag kan i stor utsträckning planera min arbetstid själv, säger Martin Hellström som ansvarar för koordinering av specia­listofficersutbildningarna.

Martin har jobbat i snart tio år som samordnare men kommer inom kort byta tjänst till skonertdivisionen och mönstra på som 2.O på HMS Falken.

– Jo, det finns en ledig tjänst att söka. Jag kan bara gratulera den fanjunkare som får jobbet. Trevliga medarbetare och ett kul koordineringsjobb väntar den som tar över efter mig, säger Martin.

Här kan du läsa mer och söka tjänsten.

Fakta Sjöstridsskolan
  • Förkortning: SSS
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 300
Så har vi räknat
Karta