UNIFIL – Libanon

På grund av den politiskt instabila situationen i Libanon etablerade UNTSO redan 1972 fem observationsplatser i södra Libanon. Inbördeskriget i Libanon pågick april 1975–oktober 1976. Olika libanesiska grupperingar fortsatte stridsverksamhet i södra Libanon, dels mot varandra och dels mot mål i Israel.

Trupp från Syrien intervenerade i Libanon men grupperades inte i södra Libanon på grund av Israels uttalade hot om motåtgärder. Som ett svar på en libanesisk attack i mitten av mars 1978 ockuperade Israel delar av södra Libanon. Resolution 426 av den 19 mars etablerade UNIFIL för att bekräfta Israels tillbakadragande från Libanon, återställa fred och säkerhet och hjälpa den libanesiska regeringen att återta effektiv kontroll över södra delen av landet.

Som chef för UNIFIL utnämndes chefen för UNTSO som påbörjade sitt arbete med stöd av egna observatörer. Observatörerna samverkade med efter hand anländande FN-förband och på lokal nivå med parterna i konflikten samt fortsatte bemanning av observationsplatserna. Med berörda regeringars medgivande avdelades trupp från UNDOF och UNEF II för att etablera närvaro i UNIFIL område.

En tillfälligt sammansatt kompanistyrka från den svenska bataljonen i UNEF II verkade i södra Libanon mars–juni 1978. Augusti 1980–april 1992 bemannade Sverige UNIFIL:s sjukhus. Sverige hade även personal i den internationella militärpolisenheten liksom på olika poster i UNIFIL:s högkvarter.

Från december 1986 utökades Sveriges truppbidrag till en underhållsbataljon varvid sjukhuset blev en del av bataljonen.

I april 1994 upphörde Sveriges engagemang i UNIFIL som följd av utökade uppgifter i Jugoslavien. UNIFIL:s uppgift hade försvårats av att Israel fram till 2000 kvarstannade i delar av södra Libanon. I samband med Israels utdragning under sommaren 2000 flyttade UNIFIL sina positioner till den israeliska gränsen.

Sverige deltog under ett halvår med en ammunitionsröjningspluton i understöd av denna framgruppering.

Efter strider mellan Israel och Hizbollah i södra Libanon sommaren 2006 utökades UNIFIL genom FN:s säkerhetsråds resolution 1701. En marinstyrka för övervakning till havs inrättades, och Sverige bidrog med två korvetter till denna del av styrkan.

Fakta

UNIFIL – United Nations Interim Force in Lebanon

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Sverige deltog med ett sjukhus från 1980–1992. 1986 övertog Sverige ansvaret för UNIFIL:s logistikbataljon och sjukhuset blev del av bataljonen. Sverige deltog även med personal i UNIFIL:s militärpolisenhet samt stabspersonal i UNIFIL:s högkvarter. Totalt bemannades 8 148 befattningar, varav 68 tjänstgjorde i juni 2007.

Beteckningar: Den enhet ur bataljon 68M (Sinai) som verkade i Libanon mars-maj 1978 brukar kallas 68ML. L01-L14 betecknar sjukhuskompanier. L91 var den första underhållsbataljonen 1986, därefter jämna nummer) L92–L118 fram till avvecklingen 1994. LB01 (LB=Libanon) var  beteckningen på ammunitionsröjningsplutonen 2000. Sverige bidrar till sjöstyrkan UNIFIL MAROPS från oktober 2006 med en korvett, HMS Gävle, ersatt april 2007 av HMS Sundsvall med en sammanlagd personalstyrka om 68. Beteckning: ML01-ML02. Generalmajor Lars Erik Wahlgren var chef för UNIFIL juli 1988–februari 1993.

Geografiskt område: Södra Libanon (bas för marina bidraget: Limassol på Cypern).

Högkvarter: Naqoura i södra Libanon

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 425 och 426 (1978) och 1701 (2006) med flera

Etablerad: Mars 1978

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 8 000 i trupp (1978). 2 000 i trupp (december 2005). 50 observatörer från) UNTSO inräknas inte i personalstyrkan.

Omkomna i UNIFIL: 256 personer varav sju svenskar