Uppgraderad spaningsradar äntligen på plats

I dag har en moderniserad fjärrspaningsradar lämnats över från Försvarets materielverk, FMV, till Försvarsmakten. Inte nog med att den är bättre än den gamla – den är dessutom mindre och lättare att flytta.

Antenn till spaningsradar PS 861. Foto: Försvarsmakten
Prototypen för spaningsradar PS 861 när den provades i USA.
Prototypen för spaningsradar PS 861 när den provades i USA. Foto: Försvarsmakten
Prototypen för spaningsradar PS 861 när den provades i USA. Foto: Försvarsmakten

Spaningsradar 861 kan upptäcka och följa mål i luften på hög och medelhög höjd. Den ska användas för övervakning av svenskt luftrum som pågår dygnet runt, året om. Okända flygplan och helikoptrar kan följas upp utanför och utmed Sveriges gränser. Svenska militära flygplan kan övervakas och stridsledas mot luftmål även om vi är utsatta för elektronisk radarstörning.

Den nya varianten av spaningsradarn heter PS-861. Den är en modernisering av den spaningsradar som kallas PS-860, som använts sedan början på 80-talet. Med den moderniserade utrustningen kommer Försvarsmakten fortsätta att veta vad som pågår i luftrummet över Sverige ytterligare tio år.

– Behovet av en livstidsförlängning av spaningsradar PS-860 blev tydligt i slutet av 90-talet. Då började vi göra studier av alternativa åtgärder. De visade att en modernisering var en kostnadseffektiv och bra lösning, säger major Ulf Finér, materielsystemansvarig för radar i Högkvarteret.

Sedan 2003, när FMV tecknade ett kontrakt med ursprungsleverantören ITT Electronics Systems i USA, har arbetet pågått. Företaget hade redan tidigare gjort liknande förbättringar åt bland annat US Navy, erfarenheter som kom väl till nytta när det var dags för det svenska systemet.

– I kontraktet ingår även leverans av komplett programvarudokumentation inklusive programvarans källkod. Detta är unikt. Det ger oss själva möjligheter till hotbildsanpassning och förändrade taktiska funktioner i framtiden. Leveransen sker enligt godkännande av US State Department och visar på ett stort förtroende för den svenska försvarsmakten eftersom leverans av källkod inte tillåts normalt, säger Ulf Finér.

Även om de grundläggande kraven inte har förändrats, gör modernare teknik att det nu finns flera nya funktioner, som till exempel utökad räckvidd, ett speciellt system för låg höjd och bättre möjligheter att kunna titta på särskilt intressanta områden. En annan förbättring är att väderinformation kan hämtas och skickas till Försvarsmaktens vädercentral. Och alla de nya funktionerna ryms, också detta tack vara den tekniska utvecklingen, på mindre utrymme. Tidigare behövdes två containrar för att rymma all utrustning, nu räcker det med en. Det gör att färre personer kan flytta den snabbare – något som är en fördel i de flesta militära sammanhang.