Spaningsradar 810

Spaningsradar 810 var flygvapnets tvådimensionella spaningsradar mot luftmål på medelhög flyghöjd. Systemet är numera ersatt av Spaningsradar 861.

Den här spaningsradarn var en del av Försvarsmaktens radaranläggning 810. Dessa är uppförda i betongtorn som är täckta av en avancerad plastkupol kallad radom för att skydda radarantennen. Höjden på tornen varierar mellan 18 och 23 meter och radomen har en diameter på cirka 16 meter.

För att hålla systemet i drift behövs ingen teknisk bemanning lokalt vid själva sensorn. Materiel som ingår i spaningsradarn är fast placerad i radarbunkern, vilket gör att systemet inte är rörligt.

Spaningsradar 810 anskaffades 1969 och togs i operativt bruk 1972.