Robotsystem 56

Robot 56 Bill (Bofors Infantry Light and Lethal anti-tank missile) fanns inom de flesta förband i armén. Den utvecklades för att bekämpa stridsvagnar men användes också mot bilar, mindre båtar och liknande. Systemet slutade användas i Försvarsmakten under 2013.

Armén Lätt bärbar pansarvärnsrobotmed vertikal träffverkanDataTid för klargöring 10 - 15 sekBärvikt 38 kgVikt ( färdig för avfyring ) 36 kg(med nattsikte ) 45 kgräckvidd 150 - 2200 mflygtid 150 m 1,3 sek300 m 2,1 sek600m 3,3 sek1000 m 5,2 sek2000 m 11,4
Armén Lätt bärbar pansarvärnsrobotmed vertikal träffverkanDataTid för klargöring 10 - 15 sekBärvikt 38 kgVikt ( färdig för avfyring ) 36 kg(med nattsikte ) 45 kgräckvidd 150 - 2200 mflygtid 150 m 1,3 sek300 m 2,1 sek600m 3,3 sek1000 m 5,2 sek2000 m 11,4
Robot 56 Bill redo för skott. Foto: Försvarsmakten

Roboten är lätt att frakta och att använda. Montering kan ske på några sekunder och roboten siktas och avfyras genom att titta och trycka av.

Robot 56 kan slå ut alla typer av stridsvagnar, oavsett väderförhållanden och hur snabbt målet rör sig. Roboten fungerar enligt OTA-principen (Over-fly Top Attack) vilket innebär att den slår ned rakt uppifrån. Poängen med det är att attackera målets ovansida, där pansaret i regel är som svagast.

För att få maximal penetrationsförmåga och kunna slå igenom pansar, har roboten en sprängladdning med riktad sprängverkan (RSV), en princip som innebär att sprängverkan fokuseras mot en mycket liten punkt. Det är också möjligt att ställa in robotens egenskaper i fyra steg beroende på vilken typ av mål man vill bekämpa (framför allt vilken pansarstyrka målet har).