Västerbottensbataljonen

Sveriges största hemvärnsbataljon är hemmahörande i Västerbotten och verkar över ett område som är över 50 gånger 25 mil. Västerbottensbataljonen hör till Norra militärregionen och är traditionsbärare för Västerbottens regemente I 20.

Soldater från Hemvärnet.
Soldater från Hemvärnet.
Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Västerbottensbataljonen är en del av Hemvärnet och kallas även för 13:e hemvärnsbataljon. 

Bataljonen består av en stab med ledningspluton, tre insatskompanier, fyra bevakningskompanier, en flyggrupp, en tankning- och laddningsomgångsgrupp (tolo), en CBRN-pluton, en båtpluton samt två musikkårer.

Förbandets uppgifter är att verka i varierande typer av miljö, skydda och bevaka flygplatser, hamnar, förbindelser och bergrum samt i fredstid samverka med andra myndigheter. 

Bataljonen administreras av Västerbottensgruppen som är en utbildningsgrupp inom den Norra militärregionen.

Kontakt

Telefon: 090-17 55 00

E-post: mrn-vasterbottensgruppen@mil.se

Adress: Västerbottensgruppen, Garnisonsvägen 1, 901 76 Umeå

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat