Västerbottensbataljonen

Sveriges största hemvärnsbataljon är hemmahörande i Västerbotten och verkar över ett område som är över 50 gånger 25 mil. Västerbottensbataljonen hör till Norra militärregionen och är traditionsbärare för Västerbottens regemente I 20.

Hemvärnet, övning.
Hemvärnet, övning.
Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Västerbottensbataljonen är en del av Hemvärnet och kallas även för 13:e hemvärnsbataljon. 

Bataljonen består av en stab med ledningspluton, tre insatskompanier, fyra bevakningskompanier, en flyggrupp, en tankning- och laddningsomgångsgrupp (tolo), en CBRN-pluton, en båtpluton samt två musikkårer.

Förbandets uppgifter är att verka i varierande typer av miljö, skydda och bevaka flygplatser, hamnar, förbindelser och bergrum samt i fredstid samverka med andra myndigheter. 

Bataljonen administreras av Västerbottensgruppen som är en utbildningsgrupp inom den Norra militärregionen.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat