Gävleborgsbataljonen

Gävleborgsbataljonen, eller 18:e hemvärnsbataljonen som den också kallas, är hemmahörande i Gävleborg med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Hälsinge regemente, I 14.

Under sista helgen i April 2009 genomförde Gävleborgs hemvärnsbattaljon krigsförbandsövning (KFÖ) på Marma skjutfält samt i och kring Gävle hamn..Gruppchef ger order till granatgevärsomgång under en stridsskjutning..
Under sista helgen i April 2009 genomförde Gävleborgs hemvärnsbattaljon krigsförbandsövning (KFÖ) på Marma skjutfält samt i och kring Gävle hamn..Gruppchef ger order till granatgevärsomgång under en stridsskjutning..
Krigsförbandsövning med Gävleborgsbataljonen. Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Bataljonen som del av Hemvärnet innehåller förutom en bataljonstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier samt ett hemvärnsbevakningskompani. Dessutom ingår en flyggrupp, en båtpluton och en musikkår.

Bataljonen administreras av Gävleborgsgruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Mellersta militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad inom Hälsinge regementes gamla kasernområde i Gävle och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Gävleborgs län samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat