Kronobergsbataljonen

Kronobergsbataljonen kallas även 35:e hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Kronobergs län med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Kronobergs regemente, I 11.

KFÖ 35:e hemvärnsbataljonen. ”Utrymning av lägret, det gäller att rädda planen och ta sig så snabbt man kan därifrån” säger Christer Siverud som är flygtroppchef.
KFÖ 35:e hemvärnsbataljonen. ”Utrymning av lägret, det gäller att rädda planen och ta sig så snabbt man kan därifrån” säger Christer Siverud som är flygtroppchef.
Foto: Carolina L Nilsson

Den huvudsakliga uppgiften är väpnad strid. Bataljonen har målmedvetet och intensivt utvecklat förmåga som ett viktigt krigsförband i Försvarsmakten och som ett kvalificerat militärt stöd för insatser vid räddningstjänst och svåra påfrestningar på samhället. Förmågor som ställts på hårda prov vid exempelvis stormen Gudrun och kraftiga översvämningar i västar delen av länet.

Bataljonen som är en del av Hemvärnet innehåller förutom en bataljonstab med ledningspluton, två stycken insatskompanier samt ett bevakningskompani. Dessutom ingår en flyggrupp och ett underrättelsekompani.

Inom bataljonen utbildas ett underrättelsekompani vars uppgift är att spana och ytövervaka för att samla information om motståndaren. Kompaniet prövades ut som ett typförband för att höja Försvarsmaktens förmåga till underrättelseinhämtning. Försöket föll väl ut och i dag finns det underrättelsekompanier i Hemvärnets organisation över hela landet.

Bataljonen administreras av Kalmar- och Kronobergsgruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Södra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Växjö och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Kalmar och Kronobergs län samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. 

Kontakt

Telefon: 0381 - 188 92

E-post: mrs-krag@mil.se

Adress: Stora Räppevägen 2, 352 50 Växjö

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat