Livgardesgruppen

Livgardesgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla fyra hemvärnsbataljoner samt stödja frivilligorganisationerna inom Stockholms län (utom kustkommunerna). Bataljonernas uppgift är främst att skydda och bevaka betydelsefull infrastruktur och viktiga skyddsobjekt inom länet.

Hemvärnssoldat.
Hemvärnssoldat.
Livgardesgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla fyra hemvärnsbataljoner: 23:e hemvärnsbataljonen (Attundaland hemvärnsbataljon) 24:e hemvärnsbataljonen (Stockholm hemvärnsbataljon) 25:e hemvärnsbataljonen (Taeliehus hemvärnsbataljon) 26:e hemvärnsbataljonen (Ulvsunda hemvärnsbataljon). Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

Livgardesgruppen stödjer de fyra hemvärnsbataljonerna med planering, utbildning, administration och logistikhantering och ger även visst stöd till frivilligutbildning och ungdomsverksamhet samt bidrar med instruktörer vid övningar. Chefen för Livgardesgruppen är underställd chefen för Mellersta militärregionen.

Livgardesgruppen genomför årligen särskild övning befäl (SÖB), krigsförbandsövning (KFÖ), särskild övning förband (SÖF) och kompletterande utbildning (KU).

Ledningsträningsövning (LTÖ), genomförs med bataljonsstaberna vartannat år. Dessutom genomförs en omfattande kursverksamhet med introduktions-, skyddsvakts-, och funktionskurser samt kurser i syfte att kompetensutveckla hemvärnsbefälen i olika nivåer.

Kontakt

Telefon: 08 - 584 540 00

E-post: mrm-lgg@mil.se

Adress: Livgardet, 196 85 Kungsängen

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat