Kåkindbataljonen

39:e hemvärnsbataljonen eller Kåkindbataljonen, som den även kallas, är hemmahörande i östra delen av gamla Skaraborgs län. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Rikshemvärnschefens övning 2014. Bevakning och försvar av Stockholm.
Rikshemvärnschefens övning 2014. Bevakning och försvar av Stockholm.
Hemvärnssoldater under övning. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Hemvärnsförbanden är nationella skyddsstyrkor som med kort varsel kan göra insatser i Sverige. Det kan vara att möta väpnat angrepp, hävda Sveriges territoriella integritet eller lämna stöd till samhället vid svåra påfrestningar som vid släckning av skogsbränder, skallgång och stormskador. En av hemvärnets viktigaste uppgifter är att skydda samhällets infrastruktur mot sabotage till exempel skydd av energiförsörjning och kommunikation.

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonsstab med ledningspluton, ett bevakningskompani, två stycken insatskompanier samt en flyggrupp och en musikkår. Musikkårens viktigaste uppgift är statsceremoniell verksamhet så som att spela vid vaktparaden och högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm.

Bataljonen administreras av Skaraborgsgruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Västra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Skövde och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Skaraborgs län samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Kontakt
Telefon: 0500-46 50 00

E-post: mrv-skg@mil.se

Adress: Box 604, 541 29 Skövde
Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat