Gotlandsgruppen

Gotlandsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Gotlandsbataljonen samt stödja frivilligorganisationerna inom Gotlands län.

Gotlandsgruppen är Gotlands regementes utbildningsgrupp med gruppering på P 18:s gamla område på Visborgsslätt i Visby. Chefen för Gotlandsgruppen är direkt underställd chefen för Gotlands regemente.

Gotlandsgruppens viktigaste uppgifter är att planera och genomföra utbildning av de gotländska hemvärnsförbanden samt stödja de frivilliga försvarsorganisationerna. Gruppen har även till uppgift att stödja Fårö kursgård samt Sjövärnsgården på Hoburgen under sommarens centrala kursverksamhet.

Kontakt

Telefon: 0498 - 29 50 00

E-post: p18-gotlandsgruppen@mil.se

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat