Södertörnsbataljonen

Södertörnsbataljonen/29:e hemvärnsbataljonens område omfattar Södertörn och skärgårdskommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Södertörnsbataljonen har uppgifter både på fastlandet och i skärgården. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen.

29:e hemvärnsbataljonen (Södertörnsbataljonen) under en särskild övning för frivilligpersonal (SÖF).
29:e hemvärnsbataljonen (Södertörnsbataljonen) under en särskild övning för frivilligpersonal (SÖF).
29:e hemvärnsbataljonen (Södertörnsbataljonen) under en särskild övning för frivilligpersonal (SÖF). Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
29:e hemvärnsbataljonen (Södertörnsbataljonen) under en särskild övning för frivilligpersonal (SÖF).
29:e hemvärnsbataljonen (Södertörnsbataljonen) under en särskild övning för frivilligpersonal (SÖF). Foto: Krstina Swaan/Försvarsmakten
29:e hemvärnsbataljonen (Södertörnsbataljonen) under en särskild övning för frivilligpersonal (SÖF).
29:e hemvärnsbataljonen (Södertörnsbataljonen) under en särskild övning för frivilligpersonal (SÖF). Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Bataljonens uppgifter är att:

  • skydda samhällets viktigaste anläggningar, till exempel hamnar och kraftförsörjning, kommunikationer, civila och militära ledningssystem samt militära baser
  • utföra ytövervakning och medverka i incidentberedskap
  • medverka i samhällets räddningstjänst, till exempel vid släckning av skogsbränder, skallgång, oljebekämpning, stormskador och skydd mot översvämningar

Bataljonen har tillgång till bra övningsmiljöer. Övningar genomförs under helger några gånger varje termin, såväl vår som höst. Vår bataljon ger många möjligheter till specialintressen. I bataljonens ledningspluton och i kompanierna finns stabsbiträden, signalister, sjukvårdare, hundförare, motorcykelordonnanser, bilförare, kockar, båtförare och andra specialister.

Behovet av Hemvärnet ökar när andra militära resurser minskar. Hemvärnsförbanden har hög beredskap och ska med kort förvarning kunna lösa sina uppgifter. De är väl utbildade för sina uppgifter och är starkt motiverade att skydda vårt samhälle i såväl fred som krig. Vi övar och verkar i första hand i skärgårdsmiljö inom vårt upptagningsområde.

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller förutom en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier, ett bevakningskompani, samt ett båtkompani stridsbåt 90H. Dessutom har bataljonen en flyggrupp, en CBRN-pluton och en hemvärnsmusikkår.

Bataljonen administreras av Södertörnsgruppen som är samgrupperad med övrig militär verksamhet inom Haninge garnison. Chefen för Södertörnsgruppen är direkt underställd chefen för Mellersta militärregionen. Gruppens viktigaste uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i östra delarna av Stockholms län, med skärgården. Södertörnsgruppen ska vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Kontakt

Telefon: 08-502 650 00

E-post: mrm-stg@mil.se

Adress: Amf 1/Södertörnsgruppen, 130 61 Hårsfjärden

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat