Skånska gruppen

Skånska gruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla fyra hemvärnsbataljoner samt att stödja frivilligorganisationerna i Skåne län.

Kontakt

Telefon: 046-36 80 00

E-post: mrs-ssk@mil.se

Adress: Revingehed, 247 82 Södra Sandby

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat