Skånska gruppen

Skånska gruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla fyra hemvärnsbataljoner samt att stödja frivilligorganisationerna i Skåne län.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat