Västerbottensgruppen

Västerbottensgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Västerbottensbataljonen och att stödja frivilligorganisationerna i Västerbotten.

Kontakt

Telefon: 090-17 55 00

E-post: mrn-vasterbottensgruppen@mil.se

Adress: Västerbottensgruppen, Garnisonsvägen 1, 901 76 Umeå

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat