Västerbottensgruppen

Västerbottensgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Västerbottensbataljonen och att stödja frivilligorganisationerna i Västerbotten.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat