Ulvsundabataljonen

Ulvsundabataljonen kallas även 26:e hemvärnsbataljonen. Bataljonen är hemmahörande i Stockholm och verkar främst i Stockholmsområdet. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen.

20100529 Stockholm - Hemvärnet övar och visar upp sig i Stockholms city. Detta är slutmomentet efter tre dagars övande. Hemvärnet firar samtidigt 70år med ceremoni och besök av bl.a. kollegor från Norge och Danmark och av HMK Carl XVI Gustav. Foto: Kim Svensson
20100529 Stockholm - Hemvärnet övar och visar upp sig i Stockholms city. Detta är slutmomentet efter tre dagars övande. Hemvärnet firar samtidigt 70år med ceremoni och besök av bl.a. kollegor från Norge och Danmark och av HMK Carl XVI Gustav. Foto: Kim Svensson
Hemvärnet vid en övning i centrala Stockholm. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Bataljonens huvudsakliga uppgift är väpnad strid. I det ska bataljonen kunna skydda viktiga objekt. Förbandet kan även stödja samhället vid bland annat skogsbränder, översvämningar, eftersök av försvunna personer. Bataljonen är en del av Hemvärnet.

Som tjänstgörande i Hemvärnet tecknar soldaterna ett avtal med Försvarsmakten om huvudtjänstgöring under fyra till åtta dygn per år. Soldater i insatskompani gör som grund åtta dygn medan soldater i bevakningskompani gör fyra dygn. Dessa avtalsdygn genomförs som en eller två sammanhängande övningar per år. Utöver det så erbjuds ytterligare övningar under året.

Bataljonen administreras av Livgardesgruppen som ingår i Mellersta militärregionen och är grupperade i Kungsängen. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Stockholm, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området.

Kontakt

Telefon: 08 - 584 540 00

E-post: mrm-lgg@mil.se

Adress: Livgardet, 196 85 Kungsängen

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat