Ångermanlandsbataljonen

Bataljonen är hemmahörande i Västernorrland har Ångermanland som upptagningsområde. Ångermanlandsbataljonen hör till Norra militärregionen och är traditionsbärare för Västernorrlands regemente I 21.

Soldater under Ångermanlandsbataljonen under krigsförbandsövning
Soldater under Ångermanlandsbataljonen under krigsförbandsövning
Soldater ur Ångermanlandsbataljonen under krigsförbandsövning. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Ångermanlandsbataljonen är en del av Hemvärnet kallas även 15:e hemvärnsbataljon.

Förbandet består av en stab med ledningspluton, två insatskompanier, två bevakningskompanier, en flyggrupp, en tankning- och laddningsomgångsgrupp (tolo), en båtpluton samt en trafikpluton.

Bataljonen administreras av Västernorrlandsgruppen som är en utbildningsgrupp inom den Norra militärregionen.

Kontakt

Telefon: 0611-850 00 / 010-824 70 00

E-post: mrn-vasterbottensgruppen@mil.se

Adress: Box 1015, 871 29 Härnösand

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 100
Så har vi räknat