Göteborgs södra bataljon

Göteborgs södra bataljon, även kallad 41:a hemvärnsbataljonen, omfattar centrala Göteborg samt Mölndal och består av två insatskompanier, ett bevakningskompani och ett underrättelsekompani. I bataljonsstaben ingår ett flertal reservofficerare. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Soldater i stadsmiljö.
Soldater i stadsmiljö.
Hemvärnssoldater vid en övning i centrala Göteborg. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Bataljonen är ett modernt krigsförband med uppgifterna skydda, bevaka och ytövervaka. Bataljonen skall även stödja samhället vid kris. Uppgifterna innebär att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en stark och viktig resurs för samhället och skall bl.a. kunna stödja räddningstjänst och polis vid skogsbränder och översvämningar eller vid eftersök av försvunna personer.

Utbildning bedrivs under hela året där de viktigaste övningarna utgörs av KFÖ (krigsförbandsövning), SÖF (särskild övning förband) och SÖB (särskild övning befäl). Utbildningen omfattar baskravsskjutning, kompletterande utbildningar, introduktions- och skyddsvaktsutbildning och övningar i grupp till bataljonsram. Övningstypen varierar från stabstjänst till stridsövningar med både med skarp- och lös ammunition.

Kontaktuppgifter
E-post: elfsborgsgruppen@mil.se
Adress: Box 5155, 426 05 Västra Frölunda

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat