Göteborgs södra bataljon

Göteborgs södra bataljon, även kallad 41:a hemvärnsbataljonen, omfattar centrala Göteborg samt Mölndal och består av två insatskompanier, ett bevakningskompani och ett underrättelsekompani. I bataljonsstaben ingår ett flertal reservofficerare. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Soldater i stadsmiljö.
Soldater i stadsmiljö.
Hemvärnssoldater vid en övning i centrala Göteborg. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Hemvärnet är ett stridande förband. Hemvärnets viktigaste uppgift är att bevaka och skydda samhällsviktiga anläggningar mot sabotage och förstörelse. Men Hemvärnet är också en stark och viktig resurs för samhället och skall kunna stödja räddningstjänst och polis vid skogsbränder och översvämningar eller vid eftersök av försvunna personer.

Som tjänstgörande i Hemvärnet tecknar soldaterna ett avtal med Försvarsmakten om huvudtjänstgöring under fyra till åtta dygn per år. Soldater i insatskompani gör som grund åtta dygn medan soldater i bevakningskompani gör fyra dygn. Dessa avtalsdygn genomförs som en eller två sammanhängande övningar per år. Utöver det så erbjuds ytterligare övningar under året.

Bataljonen administreras av Elfsborgsgruppen som tillhör Västra militärregionen och är grupperade på Käringberget, Göteborg. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Göteborg, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området. Elfsborgsgruppen är ansvarigt för salutskjutning på Göteborgs salutstation belägen vid Skansen Lejonet.

Kontaktuppgifter
E-post: elfsborgsgruppen@mil.se
Adress: Box 5155, 426 05 Västra Frölunda

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat