Lapplandsjägarbataljonen

Bataljonen är Sveriges nordligaste bataljon och finns i Kiruna, Gällivare och Pajala. Lapplandsjägarbataljonen hör till Norra militärregionen och är traditionsbärare för Lapplands jägarregemente I 22 som lades ner år 2000.

Två hemvärnsinsatskompanier från Lapplandsjägarbataljonen har till uppgift att säkra knutpunkter, skydda tillfartsvägar för att hålla E 6:an öppen och se till att inga fienden kommer in i området som brigadens mekaniserade bataljoner passerat under anfallet.
Två hemvärnsinsatskompanier från Lapplandsjägarbataljonen har till uppgift att säkra knutpunkter, skydda tillfartsvägar för att hålla E 6:an öppen och se till att inga fienden kommer in i området som brigadens mekaniserade bataljoner passerat under anfallet.
Soldater ur Lapplandsjägarbataljonen under övning Cold Response i Nordnorge. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Lapplandsjägarbataljonen är en del av Hemvärnet och kallas även 10:e hemvärnsbataljon.

Förbandet består av en stab med ledningspluton, två insatskompanier, ett bevakningskompani, en flyggrupp samt en tankning- och laddningsomgångsgrupp (tolo).

Bataljonen administreras av Lapplandsjägargruppen i Kiruna som är en utbildningsgrupp inom den Norra militärregionen. 

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat