Västernorrlandsgruppen

Västernorrlandsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Ångermanlandsbataljonen och Medelpadsbataljonen samt att stödja frivilligorganisationerna i Ångermanland och Medelpad.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat