Malmöhusbataljonen

Malmöhusbataljonen, kallas även 47:e hemvärnsbataljonen, är ett krigsförband tillhörande Södra militärregionen. Bataljonen ska kunna verka inom alla konfliktnivåer från kris till krig och upprätthåller precis som resten av Hemvärnet en hög beredskap där delar av förbandet kan vara i tjänst efter sex timmar och huvuddelen efter 24 timmar.

Insatssoldater ur Hemvärnet
Insatssoldater ur Hemvärnet
Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten

Till bataljonen hör också en trafikpluton som har till uppgift att leda och dirigera trafik vid exempelvis större militära transporter, rekognoscera färdvägar med mera.

Bataljonen har sydvästra Skåne som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen utbildas dock för att kunna lösa uppgifter i hela Skåne.

Bataljonen är traditionsbärare för Lv 4 och Kronprinsens Husarregemente som båda var förlagda till Malmö. 

Hemvärnets musikkår Eslöv tillhör bataljonen och dess viktigaste uppgifter är att spela vid vaktparaden och högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm. Men under större delen av året ligger fokus som musiker på det lokala planet med allt från förbandsceremonier till musikkårens egna konsertproduktioner.

Bataljonen administreras av Skånska gruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Södra militärregionen. Främsta uppgiften som utbildningsgruppen har är att utbilda Hemvärnet och stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i Skåne. Utbildningsgruppen är placerad på Revingehed, dock är en del av personalen utlokaliserad till områden där bataljonerna har sina verksamheter. Dessa är förutom Tvedörahuset på Revingehed, Berga i Helsingborg, Husie i Malmö samt Rinkaby.

Kontakt

Telefon: 046-36 80 00

E-post: mrs-ssk@mil.se

Adress: Revingehed, 247 82 Södra Sandby

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat