Livgrenadjärgruppen

Livgrenadjärgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Första och andra livgrenadjärbataljon samt att stödja frivilligorganisationerna inom Östergötlands län.

Kontakt

Telefon: 013-28 30 80

E-post: mrs-lvg@mil.se

Adress: Helikopterflottiljen/Livgrenadjärgruppen, 591 98 Linköping

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat