Kalmar- och Kronobergsgruppen

Kalmar- och Kronobergsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Kalmarbataljonen och Kronobergsbataljonen samt stödja frivilligorganisationerna i Kalmar- och Kronobergs län.

Kontakt

Telefon: 0381 - 188 92

E-post: mrs-krag@mil.se

Adress: Stora Räppevägen 2, 352 50 Växjö

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat