Kalmar- och Kronobergsgruppen

Kalmar- och Kronobergsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Kalmarbataljonen och Kronobergsbataljonen samt stödja frivilligorganisationerna i Kalmar- och Kronobergs län.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat