Norra skånska bataljonen

Norra skånska bataljonen eller 49:e hemvärnsbataljonen är ett krigsförband tillhörande Södra militärregionen. Bataljonens område omfattar Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Perstorp och Bromölla.

Förbandet organiserar en bataljonsstab med ledningspluton, två insatskompanier, två bevakningskompanier samt en musikkår i syfte att skydda och bevaka för Försvarsmakten viktig infrastruktur. Beredda att lösa uppgifter under såväl fred, kris som krig. I samverkan med polis och räddningstjänst stödjer bataljonen under fredstid samhället vid bland annat naturkatastrofer och eftersök.

Som hemvärnssoldat tecknas ett avtal med Försvarsmakten om 4-8 dygn per år. Soldater i insatskompani gör åtta dygn medan soldater i bevakningskompani gör 4 dygn. Dessa avtalsdygn genomförs som en eller två sammanhängande övningar per år. Utöver det så erbjuds ytterligare övningar under året.

Förbandet innehåller en musikkår och en av Hemvärnsmusikens viktigaste uppgifter är att spela vid vaktparaden och högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm. Men under större delen av året ligger fokus som musiker på det lokala planet med allt från förbandsceremonier till musikkårens egna konsertproduktioner.

Bataljonen administreras av Skånska gruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Södra militärregionen. Främsta uppgiften som utbildningsgruppen har är att utbilda Hemvärnet och stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i Skåne. Utbildningsgruppen är placerad på P 7, Revingehed, dock är del av personalen utlokaliserat till områden där bataljonerna har sina verksamheter. Dessa är förutom Tvedörahuset Revingehed, Berga i Helsingborg, Husie i Malmö, samt Rinkaby.

Kontakt

Telefon: 046-36 80 00

E-post: mrs-ssk@mil.se

Adress: Revingehed, 247 82 Södra Sandby

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat