Älvsborgsbataljonen

Älvsborgsbataljonen, även kallad 44:e hemvärnsbataljon, har ett upptagningsområde som omfattar Alingsås, Bollebygds, Borås, Herrljunga, Härryda, Lerum, Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Förbandets historiska rötter finns i Älvsborgs regemente, I 15, Borås. Regementet avvecklades 1998 efter 374 år som regionens militära centrum. Bataljonen bär nu infanteritraditionen vidare. Den huvudsakliga uppgiften är väpnad strid. I det ska bataljonen kunna skydda viktiga objekt. Förbandet kan även stödja samhället vid exempelvis skogsbränder, översvämningar och eftersök av försvunna personer. Bataljonen är en del av Hemvärnet.

Bataljonen har målmedvetet och intensivt utvecklat förmågor som gör det till ett viktigt krigsförband i Försvarsmakten och som ett kvalificerat militärt stöd för insatser vid räddningstjänst och svåra påfrestningar på samhället. Ett stort antal utbildade militära insatschefer (Mic) finns i förbandet. Flera av dessa har erfarenheter från olika skarpa insatser. Genom den lokala förankringen och genomförda skarpa insatser, har det skapats goda kontakter med berörda kommuner, lokala och regionala myndigheter, organisationer samt polisen.

Bataljonen består av två insatskompanier, ett bevakningskompani, en granatkastarpluton och en hemvärnsmusikkår. I bataljonsstaben ingår ett flertal reservofficerare.

Bataljonen administreras av Elfsborgsgruppen som är en del av Västra militärregionen och finns i Göteborgs garnison på Käringberget. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Göteborg, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området. Elfsborgsgruppen är ansvarigt för salutskjutning på Göteborgs salutstation belägen vid Skansen Lejonet.

Kontaktuppgifter
E-post: elfsborgsgruppen@mil.se
Adress: Box 5155, 426 05 Västra Frölunda

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat