Kalmarbataljonen

Kalmarbataljonen kallas även 34:e hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Kalmar län med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Kalmar regemente.

Beredskapsövning 2 Hemvärnet 34:e hvbat, Marina basbataljonen
Beredskapsövning 2 Hemvärnet 34:e hvbat, Marina basbataljonen
Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Bataljonen huvuduppgift är att genomföra väpnad strid, ytövervaka och hävda Sveriges territoriella integritet främst inom Kalmar län. Det består geografiskt av en lång kuststräcka inklusive Öland. Bataljonen har därför kompanier utgångsgrupperade över hela länet. Insatskompanierna är mer rörliga och bevakningskompanierna är mer stationära. Bataljonen ställer också upp med resurser för stöd till samhället då det utsätts för stora påfrestningar.

Förbandet har en tillhörande musikkår och dess viktigaste uppgifter är statsceremoniell verksamhet så som att spela vid vaktparaden och högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm.

Bataljonen innehåller förutom en bataljonstab med ledningspluton, två stycken insatskompanier, två bevakningskompanier och en hemvärnsmusikkår.

Bataljonen administreras av Kalmar- och Kronobergsgruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Södra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Växjö och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Kalmar och Kronobergs län samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. 

Kontakt

Telefon: 0381 - 188 92

E-post: mrs-krag@mil.se

Adress: Stora Räppevägen 2, 352 50 Växjö

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat