Blekingegruppen

Blekingegruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Blekinge västra och östra bataljon och stödja frivilligorganisationerna i Blekinge län.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat