Blekinge västra bataljon

Blekinge västra bataljon kallas även 36:e hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Blekinge län med västra länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Blekinge bataljon (I 30).

Två soldater springer igenom öppning.
Två soldater springer igenom öppning.
Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Den huvudsakliga uppgiften är väpnad strid. Med sin geografiska utgångsgruppering har bataljonen ett ytterst viktigt objekt att skydda – Kallinge flygplats och dess flottiljområde. Vilket bataljonen ska kunna genomföra i såväl fred, kris som krig.

Bataljonen har även en flyggrupp som med hjälp av mindre flygplan ger bataljonen ovärderliga underrättelser via observationer från luften. Flyggruppen kan också göra snabba transporter av personal och viktig materiel.

Förbandet består av en bataljonstab med ledningspluton, två stycken bevakningskompanier, ett insatskompani samt en flyggrupp.

Bataljonen administreras av Blekingegruppen, en utbildningsgrupp som är underställd chefen för Södra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Karlskrona och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja verksamhet via

de frivilliga försvarsorganisationerna i Blekinge län samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Kontakt

Telefon: 0455-850 00

E-post: mrs-blg@mil.se

Adress: Box 527, 371 23 Karlskrona

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat