Gotlandsbataljonen

32:a hemvärnsbataljonens, även kallad Gotlandsbataljonen, område omfattar Gotland. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på ön. Bataljonen har uppgifter både på land och i skärgård. Bataljonen tillhör Gotlands regemente, P 18.

Insatskompaniet genomför ordergivning inför uppdrag
Insatskompaniet genomför ordergivning inför uppdrag
Genomgång inför ett övningsmoment. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken bevakningskompanier, ett insatskompani, samt en båtpluton. Dessutom har bataljonen en flyggrupp.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat