Lapplandsjägargruppen

Lapplandsjägargruppen uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla lapplandsjägarbataljonen och gränsjägarbataljonen samt att stödja frivilligorganisationerna i Lappland.

Kontakt

Telefon: 0980-766 00

E-post: mrn-lapplandsjagargruppen@mil.se

Adress: Box 819, 981 28 Kiruna

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat