Lapplandsjägargruppen

Lapplandsjägargruppen uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla lapplandsjägarbataljonen och gränsjägarbataljonen samt att stödja frivilligorganisationerna i Lappland.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat