Blekinge östra bataljon

Blekinge östra bataljon, eller 37:e hemvärnsbataljon som den även kallas, är hemmahörande i Blekinge län med östra länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2).

Soldater i skogen.
Soldater i skogen.
Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Bataljonen utgör en av tre bataljoner i landet med marina uppgifter och uppträder till största delen i skärgårdsmiljö.

Förbandet övas och utbildas i första hand för att lösa huvuduppgifterna att skydda och bevaka olika objekt av vitalt nationellt intresse samt för att övervaka skärgården i Blekinge, men givetvis kan och ska bataljonen kunna verka också i andra miljöer och områden.

Bataljonen har sin hemmabas i Karlskrona kommun och består av en stab med ledningspluton och tre kompanier samt en musikkår. Dessa kompanier utgörs av ett insatskompani, ett bevakningskompani samt ett båtkompani.

Utöver bandvagnar, lastbilar och terrängbilar är bataljonen även utrustad med Stridsbåt 90 H, gruppbåt och vid behov en trossbåt från Sjövärnskåren. Vid behov tilldelas även resurser från Marinbasen.

Förbandet har en musikkår och dess viktigaste uppgifter är statsceremoniell verksamhet så som att spela vid vaktparaden och högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm.

Bataljonen administreras av Blekingegruppen, en utbildningsgrupp som är underställd chefen för Södra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Karlskrona och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Blekinge län samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Kontakt

Telefon: 0455-850 00

E-post: mrs-blg@mil.se

Adress: Box 527, 371 23 Karlskrona

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat